Myndighet: Väg in nackdelar med lungscreening

1:49 min

Rökare borde lungröntgas regelbundet för att i god tid hitta de som fått lungcancer. Kravet kommer från läkare och patientföreningar efter att en amerikansk studie visat att liv kan räddas. Men det gäller att väga in nackdelarna med röntgenstrålning innan man fattar beslut, menar Strålsäkerhetsmyndigheten.

– När det gäller screening så kan väldigt många personer bli undersökta utan att ha några medicinska symptom, säger Anders Frank på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Mellan 400 och 500 liv skulle kunna sparas varje år man undersökte rökare regelbundet i så kallad screening. Den slutsatsen drar två cancerläkare och patientföreningen för lungcancer efter att en amerikansk studie visat på goda resultat. 

Därför borde Socialstyrelsen utreda hur man skulle kunna införa sådana massundersökningar för att hitta de som blir sjuka i ett tidigare skede, skriver de på DN Debatt i dag.

Överläkare Roger Henriksson är en av skribenterna.

– Nu har vi en ny teknik som möjliggör tidig upptäck av lungcancer. I dag vet vi att tidig upptäckt är en av de viktigaste förutsättningarna för att vi ska kunna bota en patient från lungcancer, säger han.

Men datortomografi, som man tänkt använda för undersökningarna, ger förhållandevis mycket strålning. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tidigare varnat för en överanvändning. Anders Frank på SSM säger att det gäller att noga väga för och emot.

– Man måste hela tiden göra en bedömning. Vad blir nyttan av den här undersökningen jämfört med riskerna som strålningen medför?

Socialstyrelsen är den myndighet som beslutar om screening ska rekomenderas eller inte, och där följer man frågan, men inväntar mer kunskap.

– Vi välkomnar debatten och följer utvecklingen. Dels finns den amerikanska studien och så pågår också en europeisk studie som blir klar 2015, säger Arvid Widenlou Nordmark vid Socialstyrelsen.