8 000 ensamkommande barn i Sverige 2015

1:55 min

Nästa år kommer var tionde asylsökande som kommer till Sverige vara ett barn som flytt utan föräldrar eller andra nära anhöriga. Under 2015 väntas 8 000 ensamkommande barn, enligt Migrationsverkets nya prognos.

Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket, menar att förklaringen finns i världens oroshärdar:

– Ju längre en konflikt varar, desto större intresse finns det att få ett bättre liv för sina barn. I stor omfattning skickar man barn vidare för att de ska få ett bättre liv i Sverige och Europa.

De flesta barn som kommer ensamma till Sverige har flytt från Eritrea, Syrien, Somalia och Afghanistan. På bara ett år har de blivit dubbelt så många, från drygt 3 800 förra året till cirka 7 300 i år. Nästa år väntas ännu fler.

En av dem som flytt från Syrien är 16-åriga Zuzana Husein. Nu bor hon i Göteborg, men hon längtar hem.

– Jag tycker om Syrien. Jag hoppas att det ska bli bättre där, så att jag kan åka dit och träffa mina kompisar, om dom lever.

Hur menar du då?

– Många har dött och jag vet inte om de lever fortfarande, eller vad som har hänt dem. Jag har ingen kontakt med dem.

Zuzana Husein splittrades från sin familj under flykten från Syrien och kom alltså till Sverige utan mamma, pappa och syskon.

Migrationsverket har haft svårt att hitta kommuner som vill ta emot de här barnen, som kommer hit utan föräldrar. Men sedan första januari i år kan Migrationsverket tvinga kommunerna att ta emot just barn.

Förhoppningen är förstås att det ska gå på frivillig väg, men Migrationsverket har redan tvångsplacerat 1 000 ensamkommande barn i olika kommuner. 

– Tyvärr tror jag att den utvecklingen kommer att fortsätta, att fler kommuner kommer att tvångsanvisas barn. Det är nog den utveckling vi ser i takt med att det kommer fler barn, säger Mikael Ribbenvik.