Militärer frias för Abu Ghurayb-övergrepp

I USA har fyra av fem höga militärer friats från ansvar för övergreppen mot fångar i Abu Ghurayb-fängelset i Irak.

Nästan på dagen ett år efter det att världen för första gången chockades av fotografier från det USA-kontrollerade Abu Ghurayb-fängelset i Irak, kommer den utredning som militären och Bushregeringen tänkt ska sätta punkt för skandalen.

Utredningen som är gjord av försvarshögkvarteret Pentagon friar fyra av fem höga militärer. Bara en militär pekas ut: brigadgeneral Janis Karpinski. Hon var chef för den enhet inom militärpolisen som sexuellt och på andra sätt torterade och förnedrade fångarna. Karpinski får sparken men kommer inte att åtalas.

Sanchez frias
Den högste miliären Ricardo Sanchez frias helt.

Sanchez var den som ledde de amerikanska styrkorna i Irak från sommaren 2003 till sommaren 2004. För en månad sedan offentliggjordes i USA ett dokument som Sanchez skrivit under, där han utfärdar riktlinjer för vilken sorts misshandel soldaterna kunde använda mot fångarna.

Kritiken har tystnat
Hittills har sju meniga soldater åtalats i Abu Ghurayb-skandalen, fem har befunnits skyldiga, två väntar på sina rättegångar nästa månad.

Trots att bilderna från fängelset skadade USA:s rykte avsevärt runt om i världen, så har både politiker och militär klarat sig relativt oskadda. Kraven på försvarsminister Donald Rumsfelds avgång har nu tystnat och inga toppmilitärer har heller tvingats avgå.

Sara Stenholm, New York
sara.stenholm@sr.se