Foto: TT
Foto: TT

Ekot direkt från FI:s presskonferens om bolånen

Finansinspektionens Martin Andersson presenterar amorteringskaven
0:33 min

Nya bolånetagare måste stegvis amortera ner sina lån till 50 procents av bostadens värde, föreslår Finansinspektionen.  Generaldirektör Martin Andersson beskrev hur de nya reglerna kommer att se ut. Klockan 15 går det bra att ställa frågor till Ekots ekonomichef, Sören Granath - här i chatten.

Matilda Niang, Ekot: Klockan 14 får vi reda vilka åtgärder som Finansinspektionen tänker vidta för att hejda hushållens skuldsättning. Det kommer att handla om någon form av krav på ökad amortering på bolån, skriver Ekots ekonomireporter Johan Prane. Läs mer om det här: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6015248

13:36, 11 November 2014

Matilda Niang, Ekot: Strax före klockan 14 drar Ekots direktsändning med Ekonomiekots Anders Jelmin på plats.

13:37, 11 November 2014

Matilda Niang, Ekot: Nu är det bara ett par minuter kvar.

13:59, 11 November 2014

andersglader: På plats på Finansinspektionen där myndigheten ska presentera åtgärder mot hushållens skuldsättning.

14:01, 11 November 2014

Matilda Niang, Ekot: Nya bolånetagare måste stegvis amortera ner sina lån till 50 procents belåningsgrad, föreslår Finansinspektionen, uppger TT.

14:03, 11 November 2014

Matilda Niang, Ekot: - Vi vill detta för att hushållen bättre ska kunna stå emot störningar i ekonomin, säger Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson

14:06, 11 November 2014

Matilda Niang, Ekot: Vi har jobbat med detta under flera år. Vi har uttalat oss positivt till det förslag som Bankföreningen kommit med. Vi har sett att rekomendationerna har fungerat väl. Uppföljning vi har gjort visar attbara 3 månader senare fungerar det, säger han.

14:08, 11 November 2014

Matilda Niang, Ekot: Enligt Martin Andersson är utvecklingen inte alarmerande och inga akuta problem finns.
– Därför är det viktigt att åtgärderna avvägs väl och är måttliga, säger han.
– Det är viktigt att inte ta för stora steg, för vi ska inte åstadkomma de problem vi vill undvika.

14:09, 11 November 2014

Matilda Niang, Ekot: Henrik Braconier, chefsekonom på FI tar vid.

14:10, 11 November 2014

Matilda Niang, Ekot: Vi har sett att skulderna i förhållande till inkomsten - skuldkvoten har ökat kraftigt. Vi ser också att skulder och inkomster har vuxit i takt med varandra, det är tecken på att situtationen inte är alarmerande, säger han.

14:11, 11 November 2014

Matilda Niang, Ekot: Tillväxttakten i bolånen har växlat ned de senaste åren jämfört med takten under 2008. Men den senaste tiden har takten ökat, säger Braconier

14:12, 11 November 2014

Matilda Niang, Ekot: Viljan att amortera avtar i takt med belåningsgraderna, säger Braconier.
– De som amorterar är de som har en belåningsgrad på över 85 procent. Amorteringsviljan är lägre för de med lägre belåningsgrader.

14:14, 11 November 2014

Matilda Niang, Ekot: Från FI:s pressmeddelande, några exempel på hur regleringen påverkar olika hushåll. Alla exempel utgår från en belåningsgrad på 85 procent:

  • För ett hushåll med 1 miljon kronor i lån blir den månatliga amorteringen 1 700 kronor. Det ska ställas mot den amortering på 1 200 kronor som samma hushåll har idag med Bankföreningens befintliga rekommendation.
  • Lånar hushållet 2,5 miljoner kronor ökar amorteringen till 4 200 kronor i månaden från dagens 2 900 kronor i månaden.
  • Tar hushållet ett lån på 5 miljoner kronor behöver de amortera8 300 kronor i månaden mot dagens 5 900 kronor i månaden.

14:16, 11 November 2014

Matilda Niang, Ekot: Från TT: Reglerna kommer inte att vara absoluta, utan innehålla undantag.
"Det kan till exempel röra sig om situationer där någon i hushållet blir arbetslös, sjuk eller avlider", skriver FI.
Myndigheten kommer nu att arbeta fram reglerna i detalj, vilket beräknas ta "några månader".
Exakt när de nya reglerna ska börja gälla anges inte i pressmeddelandet.

14:16, 11 November 2014

andersglader: Den senaste rekommendationen är ju att man ska amortera ned till 70 procent. 50 procent blir nästa steg och logiskt, enligt FI.

14:16, 11 November 2014

andersglader: Inom några månader ska de nya reglerna ha tagits fram. Innebär det att bostadsköpare skyndar sig att ta lån nu?

14:16, 11 November 2014

andersglader: 50 procent är just den gräns många har spekulerat om på förhand. Ett väntat förslag på så sätt.

14:17, 11 November 2014

andersglader: Martin Andersson betonar att det är ett krav på amortering de föreslår. Ingen rekommendation här alltså. Krav!

14:17, 11 November 2014

Matilda Niang, Ekot: "Vi är redan halvvägs mot det mål vi vill nå", säger Martin Andersson.

14:19, 11 November 2014

Matilda Niang, Ekot: – Hurhållen har amortera - det är bra, men vi anser att man måste amortera lite mer. Vi har haft en självreglering från Bankföreningens sida, den riskerar försvinna, därför tar vi ansvar för att reglera, säger Martin Andersson

14:21, 11 November 2014

Matilda Niang, Ekot: – Vi har startat ett regelarbete för detta, som vi kommer behöva jobba med. Det kommer skickas ut på remiss om ett par månader, säger Martin Andersson.

14:21, 11 November 2014

Matilda Niang, Ekot: I arbetet med de nya reglerna i detalj, kommer FI särskilt att beakta definitionen av vad som ska anges som nya lån, och vilka undantagen ska vara, byte av bank ska inte ses som nytt lån, skriver FI.

14:22, 11 November 2014

andersglader: Förslaget ska ut på remiss. Martin Andersson säger att det måste finnas undantag i systemet för till exempel den som blir arbetslös.

14:22, 11 November 2014

Matilda Niang, Ekot: Här kan den som vill läsa pressmeddelandet i sin helhet: http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Nya-bolan-ska-amorteras-ner-till-50-procent/

14:24, 11 November 2014

Matilda Niang, Ekot: Något krav på amortering efter det att 50 procent av lånet har betalats tillbaka kommer inte införas.
Det handlar enligt Martin Andersson om att man vill återskapa en amorteringstradition bland svenska hushåll.
Regeln som man vill införa är att ett bolån ska betas av med 2 procent per år till 70 procent belåningsgrad och därefter 1 procent per år tills man når 50 procent.

14:29, 11 November 2014

Matilda Niang, Ekot: frågan om ifall man måste låna för att bygga nytt tak exempelvis - om det då är ett nytt lån - kom upp. Det är inte fastställt, säger FI.

14:33, 11 November 2014

andersglader: Det är inte klart vad "nya" lån är. Om man lånar för att bygga om en bostad där ett lån redan finns till exempel. Amorteringskrav på det?

14:33, 11 November 2014

Matilda Niang, Ekot: Nu är presskonferensen slut. Klockan 15 chattar Ekonomiekots chef Sören Granath här. Ställ frågor redan nu!

14:37, 11 November 2014

andersglader: Enligt FI kan amorteringskravet påverka huspriserna. Den maximala effekten är 5 procent enligt Martin Andersson.

14:42, 11 November 2014

andersglader: Är det ett försiktigt eller agressivt amorteringskrav? Svar: Väl avvägt, enligt FI.

14:42, 11 November 2014

andersglader: Martin Andersson får frågor om amorteringskravet av Ekots skjutjärnsreporter Johan Prane. http://t.co/WS5VKnycE9

14:43, 11 November 2014

Micke: Kommer riksbanken nu våga sänka räntan ytterligare?

Sören Granath, chef för Ekonomiekot: Hej,
Alldeles strax börjar jag svara på frågor.

15:02, 11 November 2014

Sören Granath, chef för Ekonomiekot: Hej Micke,
Det gick lite fort. här svaret. Riksbanken har ju sänkt till 0. Minusränta är det inte många som tror på. Klockan 16 håller Riksbanken presskonferens. Då får vi veta om riskbankschefen Stefan Ingves är nöjd med armorteringskraven eller om han tycker att politikerna bör göra med för att kyla ned bostadsmarknaden.

15:08, 11 November 2014

Hans: Jag är förvirrad. Är det 50% av bostadens värde eller är det 50% av lånets storlek? Hans

Sören Granath, chef för Ekonomiekot: Hej Hans,
Förstår att det är förvirrat. Det är bostadens värde som gäller. Amorteringar ned till 50 procent av bostadens marknadsvärde.

15:10, 11 November 2014

Peter A: Vad kan de negativa konsekvenserna bli?

Sören Granath, chef för Ekonomiekot: Det finns ju alltid en risk att hushållen känner av den här typen av åtgärder och det kan ju påverka konsumtionen och andra delar av ekonomin. Men i första hand handlar det nog om unga som ska köpa sin första bostad. Amortering läggs på andra bostadskostander och gör att trösklarna blir högre.

15:14, 11 November 2014

Anna K: När börjar det gälla? Är precis på gång att boka resa till familjen men vågar inte riktigt chansa.

Sören Granath, chef för Ekonomiekot: Hej Anna K,
Inget datum är sagt. Det här ska ut på remiss nu innan det spikas. Men med tanke på vilket tryck det är på bolånen och skuldsättningen så bör det rimligen inte dröja så länge innan det genomförs.

15:16, 11 November 2014

Monkan: På hur många år ska amorteringen ligga på? 15, 20, 50?

Sören Granath, chef för Ekonomiekot: Hej Monkan,
Den här amorteringsplanen är upplagd på ett litet annat sätt, i två steg. Först amorterar du minst två procent på dina bolån årligen till lånen är nere på 70 procent av värdet. Därefter sjunker amorteringstakten till minst en procent av lånen om året tills du är nere på 50 procents belåning. Därefter finns inga krav på amortering.

15:21, 11 November 2014

Peter A: Det finns ju en viss risk att detta drar med sig hela prisnivån nedåt så att dem som nu av någon anledning blir tvingade att sälja är de stora förlorarna, detta skulle kunna skapa en väldig oro närmaste tiden, eller?

Sören Granath, chef för Ekonomiekot: Hej Peter,
Visst finns det risk för sjunkande priser - eller att uppgången avtar lite. Men man ska också komma ihåg att detta till stor del handlar om heta områden som haft en kraftig uppång under en lång rad år. Och det finns annat som talar för att priserna inte kommer att falla, inte minst inflyttningenj till storstäderna och bristen för bostäder. Men de som ska köpa sitt boende just nu måste självklart göra en helt ny kalkyl där amorteringskraven finns med.

15:27, 11 November 2014

stina: Blir det NYTT lån när man omsätter det gamla?

Sören Granath, chef för Ekonomiekot: Hej Stina,
Att omsätta lånet är inte detsamma som att teckna nytt lån. Många har ju en viss belåning år efter år som bara förlängs eller omsätts. Kanske med en ny ränta. De lånen berörs inte.

15:30, 11 November 2014

Tina K: Blir inte detta någonting som ytterligare minskar rörligheten på arbetsmarknaden, om nya och gamla lån betraktats olika. Bekymmersamt för fr a Stockholms trögrörliga bostadsmarknad, där vi verkligen behöver lite bättre omsättning.

Sören Granath, chef för Ekonomiekot: Hej Tina K,
Svårt att veta om bostadsmarknaden blir trögrörligare. I Stockholm och andra inflyttningområden ett av de största bekymren att det inte byggs tillräckligt med bostäder.

15:34, 11 November 2014

Gunnar: Problemet är de befintliga lånen, men de påverkas ju ej! Bara nya! Vad behövs mer?

Sören Granath, chef för Ekonomiekot: Hej Gunnar,
Visst, de som har "gamla" lån påverkas inte. Vad som behövs mer - för att undvika en bostadsbubbla antar jag att du syftar på? Försämringen av ränteavdraget är en återkommande fråga, men det verkar inte komma något sådant förslag. Så vi kommer nog att få höra ekonomer som säger att det här räcker och de som hävdar att Finansinspektionen borde ta i hårdare.

15:39, 11 November 2014

Jonas MN: Hej Vem bestämmer bostadens marknadsvärde och hur sker då tillsynen? Någon oberoende måste väl då värdera bostaden och sedan kontrollera med banken hur amorteringen ser ut.

Sören Granath, chef för Ekonomiekot: Hej Jonas,
Jag skulle tro att banken som lånar ut pengarna anser sig ha koll på var marknadsvärdet ligger. Banken kommer i vilket fall som helst att bli skyldig att se till att det finns en amorteringsplan.

15:42, 11 November 2014

Tina: De flesta bostadens marknadsvärde ökar med mer än 2% per år, så då amorterar man för evigt?

Sören Granath, chef för Ekonomiekot: Hej Tina,
Om marknadsvärdet stiger och du samtidigt betar av på lånet så sjunker belångsgraden.

15:44, 11 November 2014

Sören Granath, chef för Ekonomiekot: Tack för era frågor. Om några minuter, klockan 16 är det dags för Riksbanken att berätta om sin syn på amorteringskraven.

15:49, 11 November 2014

Matilda Niang, Ekot: Om du inte får svar på det du skickat kan det bero på att någon annan frågat samma sak och fått svar innan dig. Scrolla nedåt och se efter!

15:54, 11 November 2014

Matilda Niang, Ekot: Nu avslutar vi dagens direktrapportering, men fortsätt följa rapporteringen på sverigesradio.se och i radion. Sammanfattande text - med Riksbankens reaktioner kommer inom kort. Tack för att ni var med!

15:57, 11 November 2014

Relaterat

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".