Jan Mörtberg, militärstrategisk expert på Försvarshögskolan, chattar med Ekots lyssnare och läsare. Foto: Julia Milder/Sveriges Radio
Jan Mörtberg, militärstrategisk expert på Försvarshögskolan, chattar med Ekots lyssnare och läsare. Foto: Julia Milder/Sveriges Radio

Försvarshögskolans Jan Mörtberg chattade om ubåtskränkningen

Jan Mörtberg: Ytterst allvarligt
1:07 min

Sverige har säkra bevis för att det skedde en undervattenskränkning i Stockholms skärgård i oktober. En mindre ubåt har kränkt svenskt vatten, konstaterade överbefälhavare Sverker Göranson i dag.

Vad innebär det här? Jan Mörtberg, militärstrategisk expert på Försvarshögskolan, chattade med Ekots läsare och lyssnare.

Julia Milder, Ekot: Hej och välkomna till chatten med Jan Mörtberg från Försvarshögskolan. Klockan 16 drar vi igång, men jag vill påminna om att det går bra att ställa dina frågor redan nu!

15:06, 14 November 2014

JJ: Denna 'kränkning' var bedömd som en tvåa? Hur kan man då gå ut med att det finns 'bevis' för undervattningskränkning? Råder det inga som helst oklarheter? Hur långt under vattnet uppdagades bottenspåret på bilden?

Jan Mörtberg, Försvarshögskolan: Hej JJ, Enligt regeringens presskonferens har Försvarsmakten med den högsta bedömningsgrunden anmält att en kränkning har ägt rum. ÖB var sedan tydlig i hur Försvarsmakten resonerat och jag föreslår att du lyssnar på det. Jag är från Försvarshögskolan och vi är en annan myndighet än Försvarsmakten, även om jag är tjänstledig officer därifrån. Jag gör min analys och svarar på frågor utifrån mina kunskaper i militärstrategi.

16:00, 14 November 2014


Jan Mörtberg på plats på Ekot för att chatta. Foto: Sveriges Radio

Jan Mörtberg på plats på Ekot för att chatta. Foto: Sveriges Radio

16:03, 14 November 2014

PIA: Förklara varför en liten ubåt på svenskt vatten är så farligt?

Jan Mörtberg, Försvarshögskolan: Hej Pia, det är varje självständig nations både skyldighet och rättighet att värna sitt eget territorium. I det här fallet har ju dessutom kränkningen skett i närheten av både vår huvudstad och en av försvarets marina basområden. Det är i realiteten tre olika motiv till att vi som nation och med vår försvarsmakten ska göra vad som står i vår makt för att hävda vårt territorium. Jag tycker att statsministern vid presskonferensen var mycket tydlig med den viljan.

16:05, 14 November 2014

Marie: Tänk, om ubåten/ubåtarna i realiteten hade utgjort ett allvarligt hot för landet….. Då hade vi ju varit helt försvarslösa, eftersom marinen tydligen inte ens hittade den/dem…. Rena rama katt-och-råtta-leken! Det är ju totalt oacceptabelt, att främmande farkoster på detta enkla och gäckande sätt ska kunna komma in på svenskt territorialvatten utan att omedelbart bli upptäckta och vid behov, angripna av marinens farkoster! Hela episoden har ju väckt stort åtlöje utomlands!!! Nu vet ju omvärlden, att Sverige inte har något adekvat försvar att sätta emot, what so ever….. Hur känns det???? Är det till detta undermåliga försvar, som våra skattepengar går???

Jan Mörtberg, Försvarshögskolan: Hej Marie, det är mycket svårt att jaga ubåtar, det har svenska ubåtar visat både i Medelhavet och i västra Stilla havet med amerikanska sjöstridskrafter. Mina kollegor i marinen (jag är arméofficer) pekar på hur svårt det är i Östersjön, det lär handla om salthalter och temperaturskikt. Det är vad jag kan förstå ett viktigt ingångsvärde för att det var svårt för oss under 80-talet och början av 90-talet och det är svårt nu. Men uppenbarligen lyckades Försvarsmakten denna gång säkra bevis.

16:09, 14 November 2014

Björn: Hur stor antas den kränkande ubåten vara?

Jan Mörtberg, Försvarshögskolan: Björn, Om jag minns rätt från presskonferensen talade ÖB om tio meter plus.

16:09, 14 November 2014

Maria Andersson: Vad innebär detta försvarspolitiskt, att man nu är säker på att det var en ubåt, jämfört med tidigare då man inte kunde bekräfta det?

Jan Mörtberg, Försvarshögskolan: Hej Maria, Jag menar att detta bekräftar ett förändrat i realiteten försämrat säkerhetspolitiskt läge i vårt närområde, vilket också framkom i statsministern del av regeringens presskonferens. Jag menar vidare att försämringen skett successivt sedan åtminnstonne 2009. Vi har sett flera tecken på detta. Dagens besked är i det sammanhanget mycket allvarligt. Försvarsberedningens försvarspolitiska rapport från i maj talar i denna riktigt och det har nu förstärkts.

16:13, 14 November 2014

Stig: Planerar försvaret att satsa på autonoma undervattensfarkoster? Sådana system kan väl antas vara ett effektivt sätt att bevaka vårt terriotalvatten.

Jan Mörtberg, Försvarshögskolan: Hej Stig, jag är övertygad om att Försvarsmakten kommer att titta på många olika möjligheter att förstärka sin förmåga, olika typer av undervattensfarkoster är säkert en del av det.

16:14, 14 November 2014

PIA: Har Sverige inte ubåtar bemannade och obemannade som söker av Svenskt vatten ?

Jan Mörtberg, Försvarshögskolan: Hej (igen?) Pia, Vi har bemannade ubåtar och andra medel på de fartyg som marinen disponerat, de har säkert varit med och bidragit till det resultat efter underrättelseoperationen för några veckor sedan som idag presenterades resultatet av.

16:16, 14 November 2014

David Eskilsson: Hej! Ett spår på botten och en privatbild tagen på långt avstånd känns inte för mig som säkert säkra bevis för någonting. Det är möjligt att försvaret internt sitter på bättre material, men kan du förstå att jag som utomstående tycker att det som presenteras känns lite klent i bevisavseende? Det borde ju kunna finnas massor av tänkbara och otänkbara felkällor här?

Jan Mörtberg, Försvarshögskolan: Hej David, jag föreslår att du tittar på regeringens presskonferens och lyssnar på vad ÖB säger. Jag anser att hans presentation var till stor hjälp för att förstå materialet och bedömningarna. Glöm inte att det är en svår avvägning för Försvarsmakten mellan önskan om öppenhet och det viktiga kravet på att hålla sekrettesen mot den kränkande makten.

16:18, 14 November 2014

Martin Hinders: Om jag förstod ÖB rätt på presskonferensen så hade ett marinfartyg (korvett?) vid ett tillfälle en säker indikation på ett undervattensfartyg. Min fråga är: Varför användes då inga sjunkbomber e.d. för att tvinga upp farkosten????

Jan Mörtberg, Försvarshögskolan: Jag är ledsen Martin, men jag är fel person att svara på den frågan. Två orsaker egentligen, för det första för att jag tillhör Försvarshögskolan och därför inte har direkta kunskaper om den genomförda operationen. Men, hade jag haft kunskapen, hade jag nog tyvärr av sekretesskäl i alla fall inte kunnat svara.

16:20, 14 November 2014

anders : Hej Jan, du var min chef på P7/I16/P6 i samband med min utbildning till resoff . Tänker mycket på dagens besked och beklagar vår ensidiga nedrustning under de senaste 15 åren. Vilka konsekevenser kommer dagens besked att få för vårt försvar på kort sikt? Vänl hälsn Anders

Jan Mörtberg, Försvarshögskolan: Hej Anders, jag har varit tjf chef för NB 21 och chef för I 19, de andra fina förbanden har jag tyvärr aldrig tjänstgjort på. Jag är övertygad om att den utveckling av omvärldsläget i vårt närområde som skett kommer att leda till krav på ökad försvarsförmåga även på kort sikt. På lång sikt har Försvarsberedningen i sin senaste rapport klarat ut ska ske, det framkommer redan i titeln.

16:23, 14 November 2014

Janne: Behöver und och speciellt humint-delen inom FM förstärkas med större budget?

Jan Mörtberg, Försvarshögskolan: Hej Janne, det är många delar som behöver förstärkas, du ger exempel på två.

16:23, 14 November 2014

Stig: Bor i Karlsborg och undrar om SOG är utbildade för att delta i den typ av insats som skedde i Stockholms skärgård?

Jan Mörtberg, Försvarshögskolan: Hej Stig, underrättelseoperationen i Stockholms skärgård genomfördes i realiteten i alla element, därmed förstår du att svaret är ja på din fråga.

16:26, 14 November 2014

Albin X: Hur kommer det sig att man hittat faktiska BEVIS för en ubåt idag, när man tidigare (under kalla kriget tex) jagade efter ubåtar konstant, och aldrig hittat något? Jag förstår inte hur det går ihop när försvaret dragit ner så mycket?

Jan Mörtberg, Försvarshögskolan: Hej Albin X, jag konstaterar att regeringen med stöd av Försvarsmakten idag gått ut och sagt sig kunna konstatera att det skett en kränkning. Analysen grundar sig på de medel som idag står till förfogande.

16:29, 14 November 2014

Marie : Vad händer i dagsläget, om landet utsätts för ett allvarligt hot i form av undervattensverksamhet? Det verkar, som om vi är helt chanslösa vid ett sådant attentat.....

Jan Mörtberg, Försvarshögskolan: Hej (igen?) Marie, jag är övertygad om att det kommer att resultera i förstärkning av försvarsförmågan. Vi behöver i varje fall inte tvivla på att regeringen inte ser allvarligt på det inträffade. Presskonferensen bär syn för sägen.

16:31, 14 November 2014

Kjell Andersson: Hej Kommer inte ihåg årtalet men det var någon gång 1970 talet som vi gjorde dykundersökningar i Malmö oljehamn. På eftermiddagen kom det in en rysk tanker. Dagen därpå så kom där ett stark signal och vi gick upp och undrade vad det var men ingen på båten hade hört något. När vi ner till botten igen så ca 10 meter från fann vi spår på botten. Vi anmälde detta till Marinen. Nu undrar jag om ni har någon bevakning i hamnarna och givetvis då i Malmö oljehamn. Hälsningar Kjell

Jan Mörtberg, Försvarshögskolan: Hej Kjell, du frågar fel person, den bör riktas till Försvarsmakten.

16:32, 14 November 2014

Anna-Sara: Även om Försvaret inte vill gå ut och säga något om någon nation, finns det några andra alternativ än Ryssland i det här läget? I så fall vilka?

Jan Mörtberg, Försvarshögskolan: Hej Anna-Sara, jag uppfattar från presskonferensen att det inte varit möjligt att fastställa någon nationalitet.

16:33, 14 November 2014

Julia Milder, Ekot: Nu måste vi dessvärre avsluta chatten, även om vi inte hann med alla frågor. Tack för alla frågor som kom in och tack Jan Mörtberg för att du chattade med våra läsare!

16:35, 14 November 2014

Jan Mörtberg, Försvarshögskolan: Tack för mig, hoppas jag kunnat räta ut några frågetecken, även om det naturligtvis finns många frågor som fortfarande är obesvarade. Trevlig helg så småningom!

16:35, 14 November 2014

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".