Vattenfall ökar vinsten med 20,7 procent.

Vattenfall gjorde en vinst på 9,2 miljarder kronor årets första kvartal, ännu ett styrkebesked från den statliga energijätten som hamnat i fokus i energidebatten och som har bolagsstämma idag

Hårt ansatt av politiska partier som ingår i regeringskoalitionen och med en bolagsstämma som kan bli ovanligare än vanligt, så redovisar Vattenfall en vinstökning på hela 20,7 procent för årets första tre månader jämfört med samma period 2004.

I reda pengar handlar det om en vinstökning från 7,6 miljarder till 9,2 miljarder kronor. Merparten av vinsten görs i verksamheten i Tyskland, men även Polen bidrar.
Men så illa gick det inte i Norden heller, vinsten ligger på en oförändrat tillfredsställande nivå, som Vattenfall uttrycker det.

Omsättningen ökade med 10 procent till 35 miljarder kronor, Tyskland går bäst.
Vattenfall ökade produktionen av el från 45,8 till 46,2 Terrawatt-timmar. En ganska liten uppgång alltså. Men vattenkraftproduktionen steg däremot med 18 procent till 11,1 TWh från 9,4 TWh. Kärnkraft och fossilkraft minskade något.

Vattenfalls finansiella ställning fortsatte att förbättras. Låneskulderna som hör samman med den kraftiga expansionen i Tyskland och norra Europa har kunnat minskas ytterligare.
Vattenfall har betalat av på skulderna med 4 miljarder kronor sedan årsskiftet, och är nu nere på 51,4 miljarder jämfört med 62,9 miljarder sista mars 2004.

Mest solsken på himlen alltså för Vattenfall, som dock tvingas ta kritik både från politiska håll och från kundhåll för hur vinsterna används och dagens bolagsstämma kommer att bli lite ovanligare än vanligt.

Nya ägardirektiv ska läggas fram av regeringen och hela bolagsstämman sänds över Internet direkt och även andra medier tillåts spela in vad som sägs på stämman.
Det är ovanligt.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se