Cilla Benkö, en Dab-radio och Mats Åkerlund.
SR:s vd Cilla Benkö och projektledaren Mats Åkerlund gnider på kristallkulan och ser Dab. Foto: SR/TT

Chatta med Cilla Benkö och digitalradioexperten

Sveriges radios digitalradioexpert Mats Åkerlund och vd Cilla Benkö svarar på frågor om hur svenskarna kan lyssna på radio år 2022.

Johan Knutsson: Nu börjar vi chatten med Sveriges radios digitalradioexpert Mats Åkerlund och vd Cilla Benkö.

17:06, 1 December 2014

Jolle: Om Sveriges Radio fick bestämma helt själva. Skulle ni då satsa på internetdistribuerad radio eller på DAB?

Cilla: Hej Jolle. På både och. Det är det som är poängen. Redan idag ha vi fullt fokus på mobilen och utvecklar vår utbud där. Men nu handlar det om att byta ut det gamla analoga FM-nätet mot ett digitalt nät. Vi behöver fortfarande ett marknät dvs som inte är internt. Anledningen är bland annat att det enkelt, billigt och säkert går att nå alla vilket ingår i Sveriges Radios uppdrag. Internet klarar inte den kapaciteten och dessutom måste ju du betala extra för att kunna lyssna på Sveriges Radio där dels för ett abonnemang och dels för datatrafiken.

17:10, 1 December 2014

BengtW: Har Sveriges Radio planer på att starta fler kanaler vid en digitalisering? Finns det i så fall ekonomi för det, eller blir annan verksamhet lidande?

Cilla: Hej Bengt. Vi har hela tiden sagt att vi tror att det är nödvändigt att vi kan starta några fler kanaler. Du och andra måste ju få något mer än vad ni får idag för att det ska vara någon poäng med att köpa en ny apparat. Men vi har också tydligt från början sagt till politikerna att det inte får gå ut över dagens kvalitet så vi har begärt en aningens mer pengar i tilldelning varje år för att klara detta.

17:12, 1 December 2014

Lars O: Jag har hört att det finns ett system som heter DRM, som är bättre och kanske biligare än DAB+. Så varför välja DAB+?

Mats: Hej Lars O.
ja, det finns ett system som heter DRM. men det är DAB+ som är den etablerade europeiska standarden. DRM kan fungera som komplement och byggs till exempel ut i Indien. När det gäller system för Europa så har Sverige valt att söka harmonisering med Europa. Och då är det DAB+ som gäller. EBU, Europeiska Radiounionen, har också rfekommenderat DAB+ som standard i Europa.

17:16, 1 December 2014

Maggan: Blir dessutom dyrt att byta alla radioapp hemma och i bilen?

Cilla: Hej Maggan. Det beror på vad du menar med dyrt. Jag har full respekt för att alla har olika ekonomiska förutsättningar. Numera finns det apparater för några hundralappar på den internationella marknaden i de länder där de redan har satsat fullt ut på marksänd digitalradio. Till bilen finns det olika lösningar - den billigaste är att köpe en adapter som kopplas till det system din bil har idag. Oavsett om du väljer att lyssna via en mobil dvs via internet eller med din nya apparat för digitalradio så behöver du ju en apparat. Fördelen med den marksända digitalradion är att du bara betalar en gång för en apparat sedan kan du lyssna hur mycket du vill utan extra kostnad. Lyssnar du via internet måste du betala varje månad för ett abonnemang samt i förlägningen om du lyssnar mycket för extra datakapacitet.

17:18, 1 December 2014

Swedish Prepper: Lokalradion är idag huvudkanal för information vid kriser (Viktigt Meddelande till Allmänheten). Idag har alla en FM-mottagare. Hur ser DAB ut ur ett krisberedskapsperspektiv. Kommer jag ha en DAB-mottagare?

Mats: WMA kommer att finnas kvar i FM under hela övergångsperioden, sedan övergår VMA till den digitala marksända radion som i princip fungerar på samma sätt som FM, dvs är robust i krissituationer. VMA distribueras också via de mobila näten i smarta mobiler via SR:s streamade kanaler.

17:19, 1 December 2014

Endast bilradiolyssnare: Hur mycket ökar SR’s budget för att fylla ytterligare kanaler med program? Eller kommer det bara bli repriser som hos kollegan SVT?

Cilla: Hej endast bilradiolyssnare. Vi har begärt att få 50 miljoner kronor mer för att kunna producera ett nytt innehåll. Just för att slippa alltför mycket av repriser. Vår tanke är att ni som lyssnar ska få något mer. För en sådan här stor principiellt viktig infrastrukturfråga är det inte speciellt mycket pengar. Så förhoppningsvis bejakar politikerna detta önskemål om mer pengar.

17:21, 1 December 2014

Jimmy: Hur kommer man bedöma ifall målet på 99,8% är uppnått?

Mats: Myndigheten för radio och tv föreslås få i uppgift att följa utvecklingen och bevaka så att de utbyggnadsplaner som beslutats kommer att följas.
Även i FM har SR krav på täckning på 99.8 procent och det kommer att vara lika med DAB+

17:23, 1 December 2014

Inge Svensson: Min Volvo har en integrerad radio, vilket jag misstänker att många Volvoägare har. En sådan radio är det inte bara att byta ut.

Cilla: Hej Inge.
Nej den är det inte bara att byta ut. Jag är ingen expert på bilradio men i den utredning som presenterats idag finns det tre alternativ för att lösa lyssningen i bilen. Den billigaste lösningen är att sätta in en adapter i din bil som fungerar tillsammans med den radio du redan har. I länder som komit längre än vad vi har gjort i Sverige diskuteras att tex detta ska kunna ske i samband med den årliga bilbesiktningen dvs du skulle då få detta fixat där. Det är också viktigt att komma ihåg att ett av de kritierier som ska vara uppfyllda enligt den utredning som presenterades idag är att just bilfrågan ska ha en lösning - annars ska vi inte kunna lämna FM.

17:25, 1 December 2014

Tord: Vad kommer att hända med ljudets kvalitet, bättre eller sämre?

Mats: I FM så sänds olika kanaler på olika frekvenser (till exempel 99.6 eller 102,5). När det gäller DAB+ så delar ett antal kanaler på ett frekvenslager, även kallat mux. Ljudkvalitén är beroende av hur många kanaler som sänds i muxen. För SR:S del så kommer ljudkvalitén fortsatt att vara viktig.

17:25, 1 December 2014

Mats: Hur ser den internationella trenden ut? Vilka andra länder ligger i startgroparna och kommer de också satsa på DAB+?

Mats: Tyskland lanserade DAB+ 2011 och Nederländerna 2013. Schweiz sänder också DAB+. Norge startade sändningar så tidigt att man har den äldre tekniken DAB, men kommer succesivt att gå över till DAB+. Detsamma gäller Storbritannien.
Alla digitalradiapparater som säljs har numera standarden DAB+.

17:28, 1 December 2014

Katarina: Jag vill inte ha någon ny radio, de jag har kommer att funka i många år till. Hur tänker ni omkring det tekniska sopor som blir följden. Har inte SR något miljötänk alls?

Cilla: Hej Katarina.
Visst har vi ett miljötänk. Och för tydlighetens skull. Det är inte Sveriges Radio som idag lagt fram en utredning med förslag. Den här utredningen är beställd av Kulturdepartementet. Om vi lämnar FM och sänder digitalt blir det både billigare och bättre för miljön eftersom den distributionsformen är miljövänligare. När det gäller sopor så är det så att även om hälften av alla radioapparater som finns i de svenska hemmen idag skrotas så står de bara för 3 procent av det samlade skrotberget. Det slängs alltså väldigt mycket annat.

17:28, 1 December 2014

Patrik: Finns det något DAB+ sändningar idag? Inget ni skyltar med?

Mats: Det har gjorts tekniska försök med DAB+ över begränsade områden.

17:28, 1 December 2014

Jimmy: Ni pratar om att DAB+ är den etablerade standarden, som om andra länder redan har valt DAB+. Men faktum är ju att PTS har hela tiden sagt att de är "tveksamma", Finland har tagit tillbaka sina tester och Tyskland samt Storbritannien har valt att testa DRM istället. Hur ställer ni er till det?

Mats: Den etablerade tekniken i Europa är DAB+. De länder som vill sända i ett digitalt marknät väljer DAB eller DAB+. Men det är riktigt attt Finland har valt att inte lansera digital marksänd radio.

17:31, 1 December 2014

Kjell Ericsson: Ni måste också redovisa kostnaderna för enskilda hushåll: De flesta har idag ett flertal radioapparater samt den integrerade mediaanläggningen i bilen etc. Hur mycket kommer det att kosta? Dessutom: Behöver vi verkligen så många kanaler?

Cilla: Hej Kjell!
Se tidigare svar om bilen. I dagsläget kostar en digotalradioapparat ca 5-700 kr. Finns såklart även dyrare varianter. Allt fler tillverkare har också tagit fram apparater som klarar all form av lyssning dvs både för marksänd digitalradio Dab eller DAB+ och för internetradio som du kan anvädna via din wifi hemma. I Stockholm finns det många kanaler men utanför Stockholm finns det på många orter väldigt få.

17:31, 1 December 2014

Johan N: Om ni ska uppnå samma täckningsgrad som med nuvarande teknik, betyder det att ni behöver bygga ut med fler slavsändare då? I så fall, hur många och till vilken kostnad uppskattningsvis?

Mats: På samma sätt som med FM så är det de sista procentenheterna på väg mot 99.8 procent som kräver ett antal slavsändare och som kostar mycket.
Men om man jämför FM med DAB+ så är DAB+ betyligt billigare totalt sett.

17:32, 1 December 2014

lennart: digitalradiolobbyn är väl politisk?

Cilla: Hej Lennart.
Det har jag svårt att tro. Vi är många som anser att det här är en viktig infrastrukturfråga i ett land som har ambitionen att vara en ledande IT-nation och dessutom är ett riktigt starkt radioland. Sveriges Radio är via sitt innehåll ett av de starkaste radiobolagen i Europa både publikt och när det gäller publikens förtroende. Och vi som jobbar med det här tror jag definitivt inte alltid har samma politiska hemvist.

17:34, 1 December 2014

Guds utsände: Finns det små bärbara DAB+-apparater som inte är för dyra? Förra gången DAB diskuterades sade förespråkarna "några hundra kronor" men i verkligheten kostade de långt över tusen.

Mats: Ja, det finns numera billiga bärbara DAB+-apparater. Efter det att Tyskland som Europas största ekonomi lanserade DAB+ har antalet tillverkare som tillhandahåller apparater ökat. Det finns ett utbud på många hundra olika digitalradioapparater, bärbara, köksapparater, mer avancerade prestigeapparater och många modeller för bilarna.
Det är inget problem att hitta apparater för mellan 500-750 kronor. I Storbritannien säljs apparater för 30 pund.

17:35, 1 December 2014

El Lobos: Vem har bestämmt att radion skall digitalseras?Skall man skrota alla gamla radioapparater! Vilket resursslöseri!

Cilla: Hej.
Nina Worms som la fram sin utredning idag har gjort den på uppdrag av Kulturdepartementet dvs det yttersta beslutet fattar politikerna.

17:36, 1 December 2014

fatherinwood: Cilla svarade BengtW att licensbetalarna måste få något igen för att dom tvingas köpa en ny radioapparat. Hur många svenskar har en apparat? 4 stycken hemma + radio i stugan i bilen i hörselskydd, många har i båten + transistorradio. Skulle nog tro att dom flesta behöver kåpa mellan 3 och sex nya apparater.

Cilla: Hej!
Så är det säkert. Därför föreslår också utredaren en lång tid då FM och DAB+ skulle sändas tillsammans. Tanken är att det ska gå att stegvis byta ut apparater och inte som när TV digitaliserades då övergången skedde på en förhållandevis kort tid. Alla apparater tex de i bilen måste inte heller bytas ut utan som vi svarat tidigare där finns det olika alternativ - den billigaste är att sätta in en adapter.

17:38, 1 December 2014

Bengt F: Energi sända med DAB+ eller FM, vad är energi bäst?

Mats: Hej,
DAB+sändningarna drar betydligt mindre energi än FM-sändnbbingarna. Även om man tar i beräkningen att det blir betydligt fler kanaler i DAB blir energikostnaden för SR:s sändningar lägre. DAB+ är alltså grönare än FM.

17:40, 1 December 2014

Ove : Vad ska FM bandet användas till efter DAB?

Mats: Hej,
Det finns inget självklar användning. Närradion kommer enligt Nina Wormbs att kunna använda FM-bandet även efter att SR och den kommersiella radion har lämnat FM. Och de DAB+-apparater som tillverkas har även FM-mottagare.

17:42, 1 December 2014

Björn: Sveriges Radio får göra som ni vill, för jag lyssnar digitalt med bredband och stationer från hela världen för då får jag den underhållning jag vill ha Synpunkter på det?

Mats: Hej,
Nätet skapar stora mervärden, även för radiolyssnandet. Men på samma sätt som FM och digitalt bredband på olika sätt främjar radiolyssnandet, så gäller det också DAB+ och digitalt bredband. De olika teknikerna komepletterar varandra.
DAB+ är ett robust nät för sändningar i Sverige med obegränsad kapacitet när det gäller antalet samtidiga lyssnare, medan radiolyssning via nätet har andra mervärden.

17:49, 1 December 2014

Johan Knutsson: Nu stänger vi den här chatten med Mats Åkerlund och Cilla Benkö. Tack för alla era frågor!

17:50, 1 December 2014

Johan Knutsson: Tyvärr hann vi inte svara på alla era frågor. Det kommer säkerligen att komma fler tillfällen att ställa frågor.

18:00, 1 December 2014

Relaterat

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".