Rubelns värde rasar - hotar den ryska ekonomin

1:45 min

Den ryska valutan rubeln faller snabbt i värde. Bakgrunden är konflikten mellan Ryssland och västvärlden i kombination med att olja har blivit mycket billigare.

– Det är alarmerande när en valuta faller så handlöst som den gör just nu och man inte ser några åtgärder för att stoppa det eftersom en valuta som faller handlöst och utan kontroll. Det skapar förväntningar på ytterligare utflöden som vi nu har sett i Ryssland och det kommer även att skada det finansiella systemet och det och det kan leda till att ryssarna tar ut pengar från bankerna och de får en bankkris. Läget är mycket allvarligt, säger Hans Gustafsson, specialist på tillväxtmarknader på Swedbank.

Vad skulle det få för följder för den ryska ekonomin? 

– Ja, då stannar den av. Då ökar risken för att något okontrollerat händer i förloppet, med att ryska hushåll börjar protestera, demonstrationerna ökar och att det blir mer våldsamma aktioner, både från ledarnas sida och från samhället.

Under dagen har rubelns värde gentemot kronan fallit med nära 6 procent. Sedan årsskiftet har fallet varit 27 procent. Det är det sjunkande värdet på olja som nu utlöser det som liknar ett fritt fall för den ryska valutan.

Men den fallande rubelkursen under året beror också på Rysslands agerande i Ukraina och på de allt svårare motsättningarna mellan Ryssland och Västvärlden.

När rubeln faller försämras Rysslands förmåga att handla i utlandet och i vår närmaste omvärlds är det då framför allt Finlands exportindustri som drabbas.

Ryssland behöver reformer för att stärka ekonomin på sikt. En svag ekonomi kan tvinga fram just det. 

– En anledning till att vi inte har sett så mycket reformer i Ryssland de senaste de senaste åren, det är att även om ekonomin har varit dålig så har den inte varit tillräckligt dålig. Men fortsätter det här och framför allt om oljepriset stabiliserar sig på en lägre nivå, så tror jag att reformpressen ökar, säger Marcus Swedberg, chefsekonom på East Capital.