Expert: Så hade kris och extraval kunnat undvikas

2:28 min

De problem som regeringen kämpat med hade kunnat undvikas. Vad som krävs är att man ändrar riksdagens sätt ätt att hantera budgeten och framför allt reglerna för hur man röstar. Det handlar om relativt enkla förändringar. Det anser Per Molander, generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen.

– Man skulle helt enkelt kunna låta riksdagsmännen rösta om alla förslag samtidigt. Varje ledamot har en röst, och endast en röst, sedan vinner det förslag som får flest röster, säger Per Molander till Ekot.

Det är så det är tänkt att riksdagen ska fungera idag. Ett parti röstar på sitt eget förslag. Förlorar det lägger man sedan ner sina röster och deltar inte i omröstningen om andra partiers förslag.

Men denna praxis finns inte inskriven i den grundlag som styr riksdagens arbete, riksdagsordningen. Därför var det tillåtet att göra det som Sverigedemokraterna gjorde; att först rösta för sitt eget budgetförslag och sedan i en andra omgång rösta på alliansens budget och därmed fälla regeringen, det som nu lett till nyval.

– Då hade det varit en fördel om man stadfäst denna praxis i riksdagsordningen så det inte varit möjligt att rösta mer än en gång.

Per Molander har haft en lång karriär som ämbetsman. Han har även skrivit böcker i politiskt filosofi. Hade den rätt enkla förändring han föreslår genomförts så hade de tre budgeterna i år behandlats samtidigt.

Med en röst per riksdagsledamot hade regeringens budget vunnit klart. Han har tankar om varför denna förändring inte redan genomförts.

– Jag tror helt enkelt att det är en lapsus. Senaste gången man diskuterade det här var i grundlagsutredningen i början av 70-talet och sen har frågan inte aktualiserats.

Per Molander har också föreslagit att riksdagen ändrar sättet man arbetar med statsbudgeten och hur man röstar om den. Idag tas den i två beslut. Först de stora ramarna och skattefrågorna, sedan varje utgiftsområde för sig. Det vore bättre att ta budgeten i ett enda paketbeslut, anser Molander.

– Riksdagen fattar beslut om budgetren i ett enda beslut, riksdagen får inte ändra ett kommatecken i budgetförslaget.

Syftet är att göra det enklare för en regering att driva sin egen politik. Frågan diskuterades grundligt i riksdagen för 20 år sedan, men riksdagsmännen sade nej och det handlade om makt.

– Man ville helt enkelt inte avstå så mycket handlingsfrihet till regeringen som paketbeslutsmodellen innebär.

Per Molander erkänner att det finns olika sätt som kan fungera när det gäller omröstningar och budgetar. Det viktiga är, betonar han, att göra något.

– Det viktiga är att man bestämmer hur man vill ha det. Otydligheten är det som skapar problem.