Kommunernas krisarbete får godkänt

De tio värst drabbade kommunerna efter tsunamikatastrofen klarade den efterföljande krishanteringen bra. Det visar den första rapporten av fyra som Socialstyrelsen utför på uppdrag av regeringen.

– Alla kommunerna var väldigt snabba med att informera på hemsidor, via annonser och i radio om vilket stöd socialtjänsten kan ge. Sedan är ju frågan om det räcker eller om man ännu mer aktivt ska gå ut och erbjuda tjänsterna hos dem som har drabbats. Där kan vi se att ungefär hälften av kommunerna har arbetat ytterligare aktivt genom att själva ta kontakt, säger Håkan Ceder överdirektör på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens rapport bygger på ett antal intervjuer med tjänstemän i de kommuner där flest människor drabbades av tsunamin. De är: Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala, Tyresö, Nacka, Gotland, Växjö, Örebro och Luleå.

De drabbade har inte hörts
Men det är bara tjänstemän i kommunerna som har intervjuats. De drabbade själva har inte fått komma till tals om hur de upplever att kommunerna agerade.

– Jag tror att vi måste ha ett medborgarperspektiv i den fortsatta kartläggningen om vi ska kunna bedöma om insatserna verkligen svarar mot de faktiska behoven, säger Håkan Ceder.

Ska granska ytterligare
I de kommande tre rapporterna kommer Socialstyrelsen att undersöka många fler kommuner och framförallt granska hur kommunerna klarar att möta de drabbades långsiktiga behov av hjälp.

– Det är klart att nu måste kommunerna så småningom anpassa sin organisation efter det stöd som de drabbade vill ha. Då gäller det samtidigt att ha en beredskap om det visar sig att behovet av stöd ökar.

Finns den beredskapen?

– Ja, vi kan inte se några tecken på att den beredskapen inte skulle finnas i kommunerna.

På torsdagseftermiddagen kommer folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson att ta del av Socialstyrelsens rapport. En slutredovisning av arbetet förväntas bli klart i december 2006.

Matilda Rangborg
matilda.rangborg@sr.se