Luften i Stockholm har blivit renare

1:39 min

I år klarar den svenska huvudstaden för första gången EU:s gränsvärden för luftpartiklar. Minskningen beror delvis på dubbdäcksförbudet och kommer innebära färre sjukhusbesök och färre dödsfall, enligt Christer Johansson vid miljöförvaltningen.

– 2014 kommer vi klara gränsvärdena för partiklar. Det är första gången någonsin för Stockholms stad, säger Christer Johansson, miljöutredare på miljöförvaltningen i Stockholm.

Sedan början av 1990-talet har man mätt halten av partiklar i Stockholms innerstadsluft, och fram till i år har luftkvaliteten varit sämre än EU tillåter. Men nu visar mätningarna för första gången att Stockholm klarar av att leva upp till EU:s gränsvärden för luftpartiklar.

Det här beror på två saker. Dels har förbudet av dubbdäck i innerstan haft effekt och dels har spridningen av en vattenlösning innehållande kalcium-magnesium acetat visat sig framgångsrik. Vattenlösningen håller vägbanorna fuktiga och binder därmed partiklarna vid vägbanan.

Det är ett viktigt mål som nu nåtts enligt Christer Johansson, miljöutredare på miljöförvaltningen i Stockholm, eftersom höga partikelhalter i luften både kan ge lungsjukdomar och hjärt- kärlsjukdomar.

– Det innebär bättre luft, färre sjukhusbesök och färre förtida dödsfall. Så det är bara positivt, säger Christer Johansson, miljöutredare i Stockholm.