Vanligare söka jobb med falsk examen

Antalet bluffuniversitet som säljer falska examensbevis ökar, visar en rapport från Högskoleverket som presenteras på fredagen. I rapporten avslöjas att det finns personer i Sverige som fått jobb med hjälp av betyg från universitet som inte existerar.

– Vi har sett anställda inom svenska högskolesektorn som har meriter från bluffuniversitet. Det slår ju direkt mot trovärdigheten när det gäller utbildning och forskning, säger Erik Johansson på Högskoleverket som har gjort utredningen.

Ett bluffuniversitet är en organisation som utfärdar och säljer falska betygshandlingar utan att ställa några egentliga krav på studier. Det finns ingen myndighet som övervakar hur den som studerar får sin examen. Hittills finns flest bluffuniversitet i USA men fenomenet sprider sig allt mer, främst via internet.

Inte godkända lärosäten
Vissa bluffuniversitet verkar genom utbildningscenter, där de som forskar verkligen skriver en avhandling, men lärosätet är inte godkänt och personen som doktorerar har inte alls de kunskaper som motsvarar den examen som tas ut.

Utbildningsminister Leif Pagrotsky tycker att rapporten är alarmerande.

– Det här är naturligtvis fullständigt upprörande. Det är ju en sorts kriminalitet som vi tidigare inte sett så mycket av men som uppenbarligen har fått en omfattning som är väldigt stor runt om i världen, säger han.

Kan köpas på internet
Det stora problemet är att antalet bluffuniversitet som säljer falska examensbevis, utan att någon som helst utbildning krävs, har ökat kraftigt de senaste åren.

För några hundra dollar kan man via en beställning på internet få en doktorstitel från exempelvis Oxford International University – ett namn som är mycket likt det äkta University of Oxford.

På bara fyra år har antalet bluffuniversitet ökat från 200 till 800 runt om i världen, tillsammans omsätter de miljardbelopp.

Man vet ännu inte hur många som redan nu arbetar med sådana här falska meriter i Sverige, säger Erik Johansson på Högskoleverket.

Matilda Rangborg
matilda.rangborg@sr.se

Anja Sundberg
anja.sundberg@sr.se