Hemligt PM om Irak ger brittisk opposition ny ammunition inför torsdagens val

En läckt hemlig promemoria som visar att Storbritannien redan sommaren 2002 började planera för att delta i en USA-ledd invasion i Irak har gett den brittiska oppositionen ny ammunition inför valet på torsdag.

Enligt dokumentet som publiceras i tidningen Sunday Times utgick den inre kretsen kring premiärminister Tony Blair före kriget från att Storbritannien skulle delta men sökte efter sätt att rättfärdiga ett krig.

Ett läckt hemligt PM som visar att Storbritannien redan sommaren 2002 började planera för att delta i en USA-ledd invasion i Irak har gett den brittiska oppositionen ny ammunition inför valet på torsdag. Enligt dokumentet som publiceras i dagens Sunday Times utgick den inre kretsen kring premiärminister Tony Blair före kriget från att Storbritannien skulle delta men sökte efter sätt att rättfärdiga ett krig

Promemorian, som Sunday Times säger är äkta, är anteckningar från ett möte som Tony Blair höll i juli 2002 med bland andra sina utrikes- och förvarsministrar och de högsta cheferna för försvaret och underrättelsetjänsterna.

Mötets slutsats var att Storbritannien skulle utgå från att det skulle komma att delta i den militära aktion som USA planerade och som mötet såg som oundviklig.

Bekymrade över lagliga grunden
Men det framgår också att för Storbritannien var avsaknaden av internationellt lagliga grunder för militärt våld ett problem.

Justitiekanslern sade att regimskifte i sig inte var en hållbar laglig grund och utrikesminister Jack Straw ska enligt promemorian ha sagt att i rådande läge var argumenten för ett krig svaga.

Letade efter skäl
Saddam Hussein var inget hot mot sina grannländer längre och hade mindre massförstörelsevapen än Libyen, Iran eller Nordkorea.

Men tanken på att leverera ett ultimatum till Saddam Hussein om att släppa in FN:s vapeninspektörer diskuterades och det skäl för krig det skulle vara om han vägrade.

Vid samma tid som det här mötet hölls och i månader efter det, var den officiella brittiska linjen att inga beslut om deltagande i ett krig var fattade.

Oppositionen går igång
Oppositionen har nappat på den nya chans dagens läcka ger dem att anklaga Blair för att ha ljugit om Irak.

Blair själv har sagt på söndagen att man ”diskuterade” att stödja USA redan sommaren 2002 men att det inte var samma sak som att beslut var fattade och att USA och Storbritannien faktiskt förde frågan till FN på hösten 2002.

Agneta Ramberg, London
agneta.ramberg@sr.se