Hultqvist: Det krävs hårda prioriteringar i Försvaret

1:50 min

Försvarsmakten sa strax före jul att den inte kan försvara Sverige på det sätt som försvarsberedningen formulerat. Pengarna räcker inte. I dag säger försvarsminister Peter Hultqvist att han delar den uppfattningen.

– En preliminär bedömning från min sida är att de pengar som ligger nu inte kommer att räcka till att finansiera allt det som står i försvarsberedningen. Det kommer att kräva hårda prioriteringar, säger Peter Hultqvist (S).

Under våren ska regeringen förhandla med Alliansen om inriktningen för det svenska Försvaret de kommande fem åren.

Strax före jul skrev Försvarsmakten i en rapport, inför det så kallade inriktningsbeslutet, att pengarna inte räcker till alla uppgifter som den parlamentariska försvarsberedningens ställer på Försvaret.

Försvaret vill därför de kommande åren prioritera det mest basala som vapen, fordon och övningsverksamhet. Först efter 2020 tycker Försvarsmakten att man kan utöka antalet JAS-plan och ubåtar, som politikerna i försvarsberedningen enats om. Försvarsministern säger nu att han håller med Försvaret – i alla fall delvis.

– Jag vill inte ha en motsättning mellan det högteknologiska och det basala. Men det vore kanske intressant att i inriktningsbeslutet diskutera "hur löser vi det basala?”.

Uppgifterna om en ubåt i Stockholms skärgård i oktober kommer sannolikt också att påverka den försvarspolitiska propositionen, säger Peter Hultqvist.

Han säger också att det faktiskt var en ubåt. Han har själv, med egna ögon, sett bevisen.

– Jag är säker på att det som vi har sagt har skett. Jag har sett de bevisen. Att det var en kränkning på svenskt inre vatten råder det ingen tvekan om. Och det var också därför som vi beslutade att göra en så tydlig markering och redovisning så långt som det någonsin gick, säger försvarsminister Peter Hultqvist.