Hemlig ubåtsjakt avslöjad

1:15 min

Under höstens stora ubåtsjakt i Stockholms skärgård upptäckes vad man tror var ytterligare en ubåt. Det hände på dagen en vecka efter att den första ubåtsjakten avslutas. Försvarsmakten bekräftar uppgiften.

– Vi har fått en rapport och vi har fått en bild och där ser vi att det är ett föremål som rör sig genom vattnet. Uppgiftslämnaren är trovärdig och är övertygad om att det här är en ubåt, säger Anders Grenstad, ställföreträdande insatschef på Försvarsmakten.

Det är Dagens Nyheter som i dag skriver om att en andra u-båt observerats i Stockholms skärgård i höstas. Det skedde bara en vecka efter att den första ubåtsjakten formellt avslutats.

Enligt DN observerades ubåten av en person med lång militär erfarenhet och  Försvarsmakten tog uppgifterna på stort allvar.

Enligt DN som citerar militära ubåtsexperter opererar ubåtar sällan ensamma, utan i par. Men om de här två observerade ubåtarna  hör ihop vill inte Anders Stenstad spekulera i.

– Det är svårt att bedöma vad som var i det här. Hur många det kan ha varit går inte att slå fast.

Flera observerade ubåtar, eller troliga ubåtar under en och samma månad, har ni de resurser som krävs?

– Vi har resurserna som krävs initialt. Men vi har inte den förmågan som vi hade i början på 90-talet, säger Anders Grenstad på Försvarsmakten.