KD: Asylsökande ska inte ersättas för eget boende

1:39 min

Kristdemokraterna fortsätter att göra inlägg i den migrationspolitiska debatten. På DN debatt idag presenterar partiledaren Göran Hägglund tre förslag som han menar skulle minska bostadsbristen för asylsökande och samtidigt minska kostnaderna för mottagandet.

– Vi ser att effekten av nuvarande ordning leder till att väldigt många människor bor i dåliga miljöer. Trångbott med stora social problem. Vi behöver ändra de tingens ordning.

Kristdemokraterna föreslår alltså att slopa ebo, dagersättningen som asylsökande får när de väljer att bo i eget boende och inte på migrationsverkets anläggningar.

Hägglund vill också införa statliga hyresgarantier för att bygga modulbostäder för att minska bostadsbristen för asylsökande. Kristdemokraterna tycker även att migrationsverket ska kunna äga sina egna asylboenden och slippa hyra bostäder av externa aktörer.

Göran Hägglund hoppas att förslagen ska minska trycket på de kommuner som idag tar emot väldigt många asylsökande.

– I dag är det många kommuner som Södertälje, Malmö, Borlänge, Eskilstuna som tar ett väldigt stort ansvar utan att det för den sakens skull finns väldigt många jobb där lediga. Därför behöver vi han en jämnare spridning över landet så att fler människor kan komma i arbete.

På vilket sätt sänker det här kostnaderna för flyktingmottagande?

– En illa fungerande integration kommer att kosta pengar. Framförallt får det mänskliga kostnader. En bättre fungerande integration kommer att leda till att de mänskliga resurser som kommer till vårt land bättre kan användas av oss. Det är bättre för människorna och det är bättre för vårt land

Och här föreslår vi till exempel åtgärder som göra att migrationsverket kan driva egna boenden istället för att tvingas anlita entreprenörer som tar ut hutlösa kostnader.