BO vill ha svar om asylsökande barn som försvinner

2:26 min

Bara i år har 22 ensamkommande asylsökande barn försvunnit och nu vill Barnombudsmannen förbättra skyddet för ensamkommande. I dag har BO kallat fler myndigheter till möte för att diskutera frågan, och han är oroad över att så många barn försvinner.

– Sverige har precis nyligen fått mycket skarp kritik av FN:s barnrättskommitté, för att de anser att skyddet för ensamkommande är för svagt. Kommittén är kritisk mot att ensamkommande barn försvinner, att fallen inte utreds tillräckligt noga. Man befarar att en del av de här barnen kan utnyttjas i människohandel, säger Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen.

Barnombudsmannen vill nu sätta fokus på frågan och har kallat Socialstyrelsen, Migrationsverket, polisen och Skolverket till överläggningar i dag. Skyddet för ensamkommande barn måste bli bättre enligt Fredrik Malmberg.

– De kan ju utnyttjas på alla möjliga sätt de är ju oerhört sårbara, de har ju inget skyddsnät, säger han.

Bara i år har det försvunnit 22 ensamkommande asylsökande barn, och det följer en trend som pågått i flera år.

Sedan 2010 har nästan 1 500 barn försvunnit enligt Migrationsverket, bara 179 har återkommit. Migrationsverkets expertpert på ensamkommande barn, Kjell-Terje Torvik, säger att samarbetet myndigheter emellan måste bli bättre.

Myndigheterna måste bli bättre på att upptäcka om ett barn riskerar att försvinna. Torvik menar att det åtminstone behöver ses över vilka rutiner som finns och att Migrationsverket även bör undersöka hur de kan samverka med andra viktiga aktörer.

– Jag tänker även på socialtjänsten som har ett ansvar för placering för vård och omsorg, för de ser ju också saker som vi ser. Men det är ju inte alltid så att vi kommunicerar med varandra, och det måste vi bli bättre på, säger Kjell-Terje Torvik.

Är det så illa att ni inte kommunicerar med varandra om ni ser att ett barn skulle kunna avvika?

– Jo vi kommunicerar, men jag tror att vi behöver bli bättre på det.

Barnombudsmannen menar också att det finns många frågetecken kring hur myndigheter gör när ett barn väl försvinner. Frågan är om alla barn har lika stort skydd i Sverige i dag, säger BO.

– Om ett barn försvinner från ett HVB-hem till exempel hur ser rutinen ut att anmäla det här till polisen och hur ser eftersökandet ut, och det är en av de frågor som jag vill följa upp, hur man kan tydligöra rutinen så att de barnen har rätt till samma grundskydd som alla andra barn i vårt land, säger Fredrik Malmberg.

Men prioriterar man de barnen olika?

- Ja, det vet jag ju inte det är en av de frågorna jag vill ställa.