Felbehandling vid födslar och operationer kostar mest

2:47 min

Under förra året, 2014, betalade Patientförsäkringen ut 537 miljoner till patienter som felbehandlats inom svensk sjukvård. Beloppet har ökat med närmare 30 miljoner jämfört med året innan. De största ersättningsbeloppen går till felbehandlade födslar, benbrott och operationer.

– De största summorna har utbetalats till förlossningsskadade barn och deras föräldrar. Men också till patienter inom ortopedin, och kirurgin, säger chefsläkaren Pelle Gustafson vid Patientförsäkringen, LÖF, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag.

– Det beror på att de är vanligt förekommande behandlingar och operationer.  

Flest felbehandlade, och som fick ersättning, hade fått vård på sjukhus. Landstingen i Östergötland, Gävle och Uppsala var de Landsting som förorsakade flest patienter infektioner i samband med vård. Infektioner som uppstod bland annat på grund av dålig hygien.

Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Region Gävleborg, förklarar varför vården brister i Gävle.

– Man byter tillexempel inte kläder varje dag. Man spritar inte händerna före och efter besök. När man opererar ska man ge antibiotika, vid vissa operationer. Om man ger det för tidigt eller ger antibiotika för sent så ökar risken för infektioner. Det är väl sådana saker som bidrar till att det sker vårdrelaterade infektioner.

Under förra året förbättrades rutinerna i Gävle men mycket arbete återstår, säger Signar Mäkitalo.

--Man städar ordentligt, byter kläder, man spritar händer, man följer alla rekommendationer om hur man hantera en patient.

Birgitta är en patienterna i Gävle som drabbades av en infektion. Det skedde efter att hon ramlade med sin cykeln. Hon fick då en fraktur i axeln. På sjukhuset fick hon en infektion i operationssåret. Hon är en av tusenetals patienter som nu fått ersättning från patientförsäkringen LÖF.

– Jag var med om en olycka och blev opererad, på Gävle sjukhus. jag fick bakterier som ledde till en  infektion i axelleden. Hur märkte du av infektionen? Armen var röd, svullen och det rann var som gröt ur operationssåret.

Birgitta opererades flera gånger på flera sjukhus, på grund av infektionen hon fick på sjukhuset i Gävle - slutligen får hon en protes i axeln som också den är full av bakterier.

– Om man får skratta så gör jag det. Jag vet snart inte vad jag ska säga.

Av de vårdrelaterade skadorna så det möjligt att  förebygga infektionsskadorna, säger Pelle Gustafson vid Patientförsäkringen. Han hänvisar till att det finns fler goda exempel, som Landstinget i Västmanland och Region Gotland, där man har hälften av antalet infektionsskador i jämförelse med antalet skadade i Östergötland och Gävle.

--Det finns ju siffor idag som visar att det går visst att göra någonting åt det. Vi ser att i några  Landsting så visar statistiken att man är nere på hälften av antalet av vad andra landsting har. Och för mig så är det bara en tydlig indikation på att det går att göra någonting åt det.

De Landsting som orsakar patienter skador kan det leda till ett livslångt lidande. Något som Birgitta i Gävle fått erfara

– Det har varit tufft helt enkelt. Att små infektioner kan ge sådana skador. Jag är glad att jag lever.