Så ska EU klara sig utan rysk gas

1:49 min

Det var stora ord när EU-kommissionen lanserade sitt förslag om en energiunion bland EU:s 28 medlemsländer.

Främst handlar det om att länka samman leveranserna av el och gas och därmed göra sig fristående från den ryska gasen samtidigt som elpriserna skulle kunna blir lägre för såväl privatpersoner som stora och små företag.

Den ansvarige kommissionären Mares Sefcovic drog paralleller med Kol- och stålunionen för över 60 år sedan

– Det här har en potential att öka integrationen i EU på samma sätt som kol- och stålunionen hade, i mitten av 1900-talet, säger den ansvarige kommissionären Mares Sefcovic.

EU är idag världens största energiimportör och köper el, olja och gas för ungefär 400 miljarder euro om året.

Skulle det bli en gemensam marknad så borde blir priserna bli lägre eftersom det blir en helt annan konkurrens. Till gagn för både stora företag och vanliga privatpersoner.

Planen är att kunna göra sig helt fri från ryska leveranser av till exempel gas. I dagsläget är det sex medlemsländer som bara har en enda energileverantör. Det anses vara en stor risk för säkerheten och stabiliteten i framför allt gasleveranserna.

Men för att det här ska bli verklighet behövs gemensamma standarder på el bland EU:s medlemsländer och stora utbyggnader av gasledningar söderut mot länder i Mellanöstern och Afrika. Även Norge nämns i kommissionens förslag.

Målet är att den här femårssatsningen också ska sänka koldioxidutsläppen. Men hur det ska gå till rent praktiskt, med tanke på hur viktiga kolkraftverken i flera sydeuropeiska länder, talar inte EU-kommissionen om.

I flera av de här länderna finns det inget riktigt alternativ till just kolkraftproduktion.

Miljöpartisten och europaparlamentarikern Peter Eriksson är frustrerad eftersom han saknar en gemensam hållning från EU-kommissionen när det gäller hela klimatpolitiken där ju energiunionen är en viktig del.

– Den är fullständigt meningslös som jag ser det. Man kan lika gärna lämna det här till marknaden eller länderna om inte EU kan klara av att hålla en sammanhållen politik på det här området, säger Peter Eriksson.