Regeringens utredare föreslår nytt sätt att klaga på vård

1:33 min

Missnöjda patienter ska i framtiden klaga direkt till sin vårdgivare, som till exempel sjukhus och vårdcentral. Detta istället för att gå omvägen genom Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det föreslår regeringens klagomålsutredning i sitt delbetänkande.

Om exempelvis en vårdcentral själv tar hand om klagomål som den förorsakat så minskar det utredningstiderna, menar utredningens särskilde utredare, Anders Printz.

– Vi föreslår att patienterna snabbt ska få svar av vårdgivaren och information om varför det här hände och vad vårdgivaren gör att för att det inte ska hända igen, säger han.

Utredningen föreslår att patienter redan från och med nästa sommar, 1  juli 2016, ska kunna vända sig direkt till sin vårdgivare om de är missnöjda med sin vård.

Alternativt borde man som missnöjd patient kunna vända sig till landstingens patientnämnd om man inte har tillit till sin vårdgivare.

Om Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avlastas med samtliga klagomål så kan dom få tid till en övergripande tillsyn av vården, exempelvis för att granska vårdgivare som år upprepade klagomål från patienter.

Anders Printz ser framför sig att patienter ska kunna få skyndsamma svar från vården, så snart som inom några dagar eller högst inom några veckor. Detta för att komma bort från dagens långa utredningar med månadslånga väntetider för patienterna.

– Det är många patienter som upplever att de inte får svar på sina frågor och behoven blir inte tillgodosedda. Vi hoppas på att det här ska lösa de här problemen, säger Printz.

Patienter ska också kunna få en förklaring till vad vårdgivaren ska göra för att det inte ska inträffade inte ska hända igen.

Utredningens slutbetänkande ska vara klart vid årets slut. Syftet är att öka patientsäkerheten och göra klagomålshanteringen effektivare, enligt regeringens utredare.

– Det här kommer att innebära att klagomålen tas om hand mycket tidigare, och mycket snabbare. Samtidigt som IVO kan använda resurserna till tillsyn till exempel akutsjukvården i ett särskilt landsting som inte fungerar, och det är också bra för patientsäkerheten, säger Anders Printz.