Sverige hade kunnat stoppa affären med pansarvagnarna

3:05 min

Sverige hade kunnat stoppa affären med 250 pansarbandvagnar som nu är på väg till Irak via Tjeckien. Men Exportkontrollmyndigheten ISP valde att inte kräva något slutanvändarintyg. Hade man gjort det hade tjeckerna tvingats fråga svenskarna om lov, visar Ekots granskning.

Ekot granskar - hör hela podden

Affären med de svenska bandvagnarna hade aldrig godkänts om Irak hade köpt dem direkt av Sverige utan mellanhand. Det säger Jan Erik Lövgren ställföreträdande generaldirektör på exportkontrollmyndigheten ISP.

– Hade det varit Irak hade vi naturligtvis prövat frågan om vi tyckt att det var lämpligt att FMV skulle få exportera till Irak.

Och vad hade ni kommit fram till då?

– Ja, nu har vi ju inte provat den frågan, men det är väl rätt så troligt att det hade blivit nej.

Och hade det handlat om svensktillverkade vapen hade ISP krävt ett så kallat slutanvändarintyg av Tjeckien. Då hade tjeckerna inte kunnat sälja dem vidare utan Sveriges godkännande.

Men i det här fallet rör det sig om pansarbandvagnar som Sverige köpt av Tyskland på 90-talet. Då är det inte praxis i Sverige att kräva ett slutanvändarintyg, säger Jan Erik Lövgren.

Om jag säger att de kommer hamna i Irak. Då har inte vi något ansvar utan det är Tysklands ansvar?

– Ja.

Men det hade gått att säga så här: "Ni får gärna köpa dem men vi kräver ett slutanvändarintyg av er". 

– Ja, men det är inte praxis.

Praxis i Sverige?

– Ja, även i andra länder hur vi hanterar det här.

Men var kan jag läsa om den här praxisen?

– Nej, det kan du inte läsa om. Den tillkommer genom enskilda beslut.

Pieter Wezeman på fredsforskningsinstitutet Sirpi är en av världens främsta experter på vapenexport och han finner inget stöd i lagstiftning eller regler för ISP:s räkning.

– Jag tycker själv när jag tittar på svensk lagstiftning att jag skulle förvänta mig att Sverige har ett ansvar, att Sverige skulle vara den som ska bestämma till vem dessa pansarfordon ska exporteras.

– Om de är producerade i Sverige eller någon annanstans tycker jag inte är så viktigt. Jag hade förväntat mig att det är Sverige som ska ge tillstånd.

Tjeckerna berättade visserligen inte för svenskarna att man planerade sälja bandvagnarna vidare. Men Pieter Wezeman tycker ändå svenskarna borde förstått att bandvagnarna skulle hamnat i ett problematiskt land. Om inte kunde de bara ringt honom och frågat.

– Jag skulle direkt ha sagt att man inte ska sälja till ett sådant företag för jag gissar att de kommer sälja dem vidare till något land som Sverige inte skulle sälja till.

Men Jan Erik Lövgren på ISP tycker inte att de hade någon skyldighet att ta reda på om tjeckerna skulle sälja dem vidare.

– Nej, det hade vi ingen information om.

Och det funderade ni inte på heller?

– Nej, det blev en irrelevant fråga för det blev ett tyskt ansvar.

Bandvagnarna står fortfarande kvar i Tjeckien i väntan på godkännande från Tyskland som till skillnad från Sverige krävt ett slutanvändarintyg.

Men Tyskarna har en helt annan syn på vapenexport till Sverige och det är bara en tidsfråga innan godkännandet kommer, enligt Jiri Hynek som är vd för en organisation för Tjeckiens vapenföretag.

– Tyskarna kommer att ge sitt godkännande. Det har jag fått höra via informella kanaler, säger han.