Pantbank får inte registrera kunder

En stor pantbank har ansökt hos Datainspektionen om att få registrera uppgifter om kunder som lämnat in stöldgods eller uppträder hotfullt, men det blev avslag hos Datainspektionen.

Enligt personuppgiftslagen är det enbart myndigheter som får registrera. Bara i vissa fall kan undantag göras, men här anser Datainspektionen att inga särskilda skäl finns.