"Lätta på Afrikas skulder"

Afrikas finansministrar vädjar till världens rika länder att lätta på de afrikanska ländernas skuldbörda.

Ministrarna har i tre dagar sammanträtt i Senegal och diskuterat hur man ska kunna leva upp till millenniemålen om att halvera den extrema fattigdomen fram till år 2015.

Enligt de afrikanska staterna kommer inte deras ekonomier att lyfta förrän skuldbördan lättas.

De afrikanska finansministrarna lovade att effektivisera ländernas ekonomier och förbättra arbetet mot korruption.