Analys: Blir svårt få igenom kvoteringslag

2:17 min

Frågan om kvotering i bolagsstyrelser har varit uppe länge, men den här gången är förslaget mer konkret. Det säger Ekots inrikespolitiske kommentator Fredrik Furtenbach.

Det här är ju en fråga som varit uppe länge, vad är det senaste?

– Ja det finns en lång historia av att hota med lagstiftning, men någon lag har vi ju fortfarande inte. Margareta Winberg hotade med att tvinga företagen med en lag redan 1999, om de inte nådde upp till 25 procent kvinnor. Då var det bara några procent kvinnor i styrelserna. Det här hotet fanns kvar under Göran Perssons regeringstid.

– Alliansen som sedan tog över regeringsmakten var emot en lag om kvotering, men enskilda allianspolitiker öppnade för det, t ex finansminister Anders Borg.

– Den här gången är hotet mera konkret, eftersom det innehåller en tidsgräns som slagits fast i regeringsförklaringen. Där står det att "om inte andelen kvinnor i de börsnoterade bolagens styrelser är minst 40 procent år 2016 presenteras ett lagförslag om kvotering". När en sådan skulle börja gälla står det inget om, men justitieministern har talat om 2017.

Kommer regeringen få igenom detta?

– Nej, det ser inte så ut. Både allianspartierna och Sverigedemokraterna är emot. Det som justitieminister Morgan Johansson troligen hoppas på är att Folkpartiet ska svänga. De presenterade 2013 en lightvariant till lagförslag om kvinnor i bolagsstyrelser, med mjuka skrivningar.

– T.ex. ville folkpartiet att det skulle stå i lagen att valberedningarna i större bolag ska "sträva" efter jämn könsfördelning i styrelsen. Och att företagen skulle sätta delmål för andelen kvinnor i styrelsen och ledningsgruppen.

– Men allra mest hoppas säkert regeringen att företagen ska tillsätta så mycket kvinnor i styrelserna att den ska slippa lägga fram en lagen över huvud taget.

Varför detta motstånd?

– Det har dels att göra med synen på äganderätten, detta är ju privata bolag. Allianspartiernas syn är ungefär som motståndarna i näringslivets, att politikerna ska inte fingra på hur privata företag sköts.

– Bland de borgerliga partierna finns också en ideologisk syn om att det är individens kompetens som räknas, inte könet.

Funkar det här med att politikerna hotar då?

– Det ser ju så ut, andelen kvinnor i styrelserna har ju stigit väldigt mycket. Men samtidigt har ju samhället förändrats och kraven på jämställdhet generellt blivit starkare, så exakt vad hoten åstadkommit går inte att säga. Dessutom har koden för börsbolagen skärpts.

Finns det lagar om kvotering i näringslivet i andra länder?

– Ja, Spanien, Frankrike, Nederländerna och Tyskland har alla någon form av lagstiftning om detta, hur hård den är varierar. Norge har gått långt och där finns en möjlighet att upplösa bolag som inte når 40 procent kvinnor. Morgan Johansson öppnade i Ekot för att införa den varianten även i Sverige, men han tog senare tillbaka det.