Professor: Läkemedelsföretagen är för giriga

2:12 min

Landstingen avråds från att köpa in ett väldigt dyrt läkemedel som kan hjälpa patienter med den ovanliga men dödliga blodsjukdomen kallad aHUS.

Christian Munthe är professor i praktisk filosof vid Göteborgs universitet och sitter i en beredningsgrupp för införande av nya, dyra läkemedel i Västra Götalandsregionen.

Han tycker att den etiska frågan kring läkemedel måste utvidgas till att även gälla företagens ansvar när det gäller de höga priser de tar ut för enskilda mediciner.

– Jag har ju signalerat rätt kraftigt att jag tycker att etiken hos läkemedelsföretagen är kraftigt bristande på det här området. Ägarna är för giriga, det är det som är problemet här, och man borde faktiskt acceptera att vara mindre girig på läkemedelsområdet, därför att läkemedel är inte vilken vara som helst, säger Christian Munthe.

I dagsläget menar han att det är viktigt att agera gemensamt från det offentligas sida för att kunna sätta press mot företagen, men det blir problematiskt när landstingen agerar var för sig gemensamt.

– Eftersom företagen agerar som att det här är en vara vilken som helst, och en prisförhandling som vilken som helst så blir man tvungen att agera på samma sätt. Men när de enskilda landstingen gör det här är det en affärsförhandling, mycket är hemligstämplat, och man vet inte riktigt vad priset blir, och då kan ju läkemedelsföretagen spela ut landstingen mot varandra, säger Christian Munthe.

Christian Munthe tycker sig se en trend där många läkemedel kommit på sistone som riktar sig mot små patientgrupper med svåra diagnoser, delvis på grund av medicinska framsteg. Kostnaden för de läkemedlen blir ofta väldigt hög per person.

Det här gör att frågan ställs på sin spets om vilka läkemedel som bör prioriteras framför andra.

Grundproblemet är ändå att man har en begränsad budget. Det är sådana här frågor som diskuteras i beredningsgruppen för nya läkemedel, där Christian Munthe är med.

Han ger ett exempel som diskuterades nyligen där man valde att rekommendera att säga nej för att kostnaden helt enkelt blev för stor på grund av att det gällde så många personer, i förhållande till effekten på patienterna.

– Då hade vi ett fall med ett nytt cancerläkemedel man ville införa, som har en viss effekt jämfört med de behandlingar som står till buds, och sjukdomen har hög svårighetsgrad. Samtidigt blir effekten jämförelsevis marginell, man kanske vinner några månader av liv i bästa fall.

– Samtidigt var det här en typ av cancer som är väldigt vanlig, så om politikerna hade valt att införa det här hade det svalt hela budgeten, för det här ordnade införandet - ingenting annat hade kunnat införas, säger Christian Munthe.