Oklart om EU-ländernas flyktingmottagande

1:28 min

Det är fortfarande oklart om EU-länderna kommer att lyckas komma överens om ett system där alla länder tar emot flyktingar.

EU:s migrationsministrar har hela dagen diskuterat frågan på ett möte i Luxemburg.

Och när mötet avslutades ikväll visade det sig att antalet länder som vill ha ett tvingande system är för få.

– Det finns en klar majoritet, en stor majoritet bland medlemsländerna för kommissionens förslag, men det räcker ju inte med det utan man måste i de här frågorna upp till en kvalificerad majoritet och där är det fortfarande osäkert om vi lyckas nå upp till det, säger Sveriges migrationsminister Morgan Johansson.

Och det förslag Morgan Johansson talar om från EU-kommissionen innebär att Grekland och Italien får skicka 40.000 flyktingar till de andra EU-länderna. Dessutom ska EU-länderna dela på ytterligare 20.000 flyktingar som enligt FN är i behov av internationellt skydd.

Och det är just de tvingande regler som fått många länder, framför allt de gamla öststaterna, att sätta sig på tvären. Många kan tänka sig ett frivilligt åtagande men säger nej till allt vad obligatoriskt heter.

EU-kommissionens förslag innebär att varje land blir skyldigt att ta emot ett antal flyktingar beräknat efter bland annat landets ekonomi.

EU:s flyktingkommissionär Dimitris Avramopoulos gjorde ikväll klart att han inte tänker ändra sig:

– Vi ska försvara vårt förslag till slutet. Det har rätt balans, sa Avramopoulos, som bland annat har starkt stöd av Tyskland.

Det som händer närmast är att EU:s regeringschefer på sitt toppmöte i Bryssel nästa vecka ska försöka ena EU-länderna om fördelningsnyckeln för flyktingmottagande.