Slutet kan vara nära

Slutet kan vara nära för mänskligheten, om vi ska tro en nyskriven amerikansk forskningsrapport. Jorden är på väg in i sin sjätte stora utrotningsfas, står det i rapporten som är skriven av forskare från toppuniversiteten i USA: Stanford, Princeton and Berkeley

Den senaste fasen var 65 miljoner år sedan då en meteorit slog ner på jorden och med stor sannolikhet utraderade dinosaurierna och banade vägen för oss däggdjur och i förlängningen människan.

Forskarna har tittat på fossila fynd efter ryggradsdjur och kan konstatera att ryggradsdjuren håller på att försvinna i en takt av 114 gånger fortare än vanligt. Bara under 1900-talet försvann 400 ryggradsdjur. I vanlig takt, då jorden inte genomgår en massdöd, tar det 10 000 år innan så många arter dör ut. För närvarande ser det riktigt mörkt ut för bland annat lemuren.

Huvudförfattare till rapporten, Gerardo Ceballos säger att om vi tillåter det här att fortsätta kommer det ta miljontals år innan livet på jorden återhämtar sig och människan lär troligtvis dö ut ganska tidigt på vägen.

Studien, som är publicerad i Science Advances journal, säger att skälen bakom massdöden är klimatförändringar, skogsavverkningar och föroreningar. Och dominoeffekterna kan bli förödande. Om hela ekosystem slåss ut kan till exempel bina sluta att pollinera inom tre mänskliga generationer.

Men allt hopp är inte ute. Rapportskrivana menar att det går att undvika en "dramatisk nedgång av den biologiska mångfalden" om vi agerar fort och agerar tillräckligt kraftfullt för att bevara arterna.