Busch Thor: Döm IS-krigare för landsförräderi

2:13 min

Kristdemokraterna vill se över lagstiftningen om landsförräderi, berättar partiledare Ebba Busch Thor vid en presskonferens i Almedalen. Enligt partiet bör straffet för att strida med en terrororganisation vara mellan mellan fyra år och livstids fängelse. Men regeringen avvisar förslaget.

Ebba Busch Thor presenterade ett program med sju punkter mot våldsbejakande terrorism, och skriver att det idag saknas lagstöd för Polisen när det gäller åtgärder mot misstänkta terrorister.

– De har kunnat gå fritt på våra gator, ta del av vår sjukvård, för att sedan återvända till massmördande, säger Ebba Busch Thor vid en presskonferens i Almedalen.

De sju punkterna handlar om att öka samarbetet mellan myndigheter och andra samhällsinstanser som skola och moskeér. Det handlar om att kunna beslagta pass och öka gränskontrollerna, och om att svenska IS-krigare ska kunna dömas för landsförräderi.

Lagstiftningen ska gälla både svenska medborgare och andra som är bosatta i Sverige. Enligt KD:s förslag ska man kunna dömas till mellan fyra år och livstids fängelse för att ha stridit för organisationer som IS och al-Shabaab.

– Sverige har ett viktigt ansvar att ta i kampen mot våldsbejakande extremism, och det här är våra förslag för detta, säger Busch Thor.

De övriga förslagen handlar om att neka återinträde i Sverige för personer som stridit eller propagerar för terrororganisationer, om att genom EU-samarbetet trycka på internetjättar för att stoppa spridningen av hot och propaganda i exempelvis sociala medier, och om att hindra att offentliga bidrag går till att främja extremism.

KD vill som sista punkt i sjupunktsprogrammet bryta segregationen genom att bland annat införa nolltolerans mot klotter och skadegörelse, och öka polisens närvaro i utsatta områden.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) hävdar att KD är ute och slamrar med åtgärder som inte fungerar. Det gäller förslaget om att döma för landsförräderi, till exempel.

– Vi har redan tillsatt vår snabbutredning som ska kriminalisera rekrytering, finansiering och organisering. Och vi går vidare med att kriminalisera själva stridandet, sedan vad man kallar det, det är ett retoriskt nummer, säger Ygeman till TT.

– Det är det KD vill komma åt med det man kallar landsförräderi. Men det är ju en PR-stunt och danmarkifiering av debatten, mer än en verkningsfull åtgärd. Det är verkningslöst jämfört med det som är på gång.

Förslaget om att neka återinträde för någon som är skäligen misstänkt menar han är konstigt.

– Då kan ju den personen inte ställas inför rätta för de brott den begått. Följden blir att en misstänkt brottsling går fri, jag förstår inte hur de har tänkt.