Fisket kring Arktis stoppas inom kuststaterna

1:39 min

Som ett första gemensamt steg i arbetet med att bekämpa oreglerat fiske i de nordligaste delarna av Arktis stoppar nu de arktiska kuststaterna allt fiske från deras länder. Enligt Green Peace arktisexpert är avtalet betydelsefullt för Arkis klimatkänsliga framtid.

– Det är väldigt glädjande att länderna erkänner Arktis som ett särskilt sårbart område som drabbas hårt av klimatförändringar och att man därför måste ta till särskilda åtgärder för att skydda området, förklarar Therese Jacobson, arktisexpert på Green Peace.

Avtalet innebär att de fem arktiska staterna, Norge, Danmark, Kanada, Ryssland och USA förbjuder fiskare från deras länder att fiska i de internationella delarna av Arktis. I avtalet som skrevs under i går ingår också ett beslut om att gemensamt vidta olika åtgärder för att bekämpa allt oreglerat fiske i området. Till exempel ska länderna övertala andra länder att följa deras exempel, att stoppa fisket, för att ytterligare skydda både fiskebestånden och den biologiska mångfalden i området.

– Det gäller att även de länderna går med på att inte skicka sina fiskeflottor med stora bottentrålar upp i de här sårbara områdena. Nu har de arktiska staterna ett viktigt arbete framför sig att nå ut till övriga stora fiskenationer och få med dem på båten också.

I deklarationen erkänner också de arktiska staterna att de har dålig koll på hur klimatförändringarna påverkar Arktis marina ekosystem, vilket gör att fiskestoppet är tillfälligt tills ytterligare forskning på området har gjorts.

– Det är ju glädjande nog ett litet steg i rätt riktning. Men man måste komma ihåg att vad Arktis behöver är ju ett permanent och mer omfattande skydd som inte går över efter en liten stund och är tillfälligt och är långtgående och också innefattar oljeexploatering, skeppstrafik och annat, säger Therese Jacobson och tillägger att Green Peace ser det som ett litet steg i rätt riktning, men att mycket mer behövs.

Malin Ulfhager
malin.ulfhager@sverigesradio.se