"Sverige kan lära av USA:s terrorbekämpning"

1:55 min

Sverige kan lära sig mycket av USA när det kommer till bekämpning av terrorism, radikalisering och rekrytering till organisationer som IS. Det menar andrechefen på amerikanska Department of homeland security, Alejandro Mayorkas, som i dagarna besökte Sverige för diskussioner om ländernas säkerhetssamarbete.

Kampanjen "If you see something, say something", eller "om du ser något, säg något", som Department of homeland security drivit i USA för att öka medborgarnas uppmärksamhet på misstänkt terrorrelaterad brottslighet, är exempel på något Sverige kan lära av, säger Alejandro Mayorkas, departementets vicechef.

Under hans besök i dagarna har diskussioner förts med regeringen om säkerhetssamarbetet med USA.

Det har dels handlat om en tidsplan för införandet av amerikanska gränskontroller för flygresenärer på arlanda, så kallad preclearance, men också om att dra lärdomar av varandras säkerhetsarbete och terrorismbekämpning.

Alejandro Mayorkas har framhållit vikten av att komma åt problemet med terrorresor, radikalisering och extremistiskt våld, på gräsrotsnivå.

– Myndigheterna är inte de som först kommer se varningstecknen på att någon radikaliseras, utan det gör de i personens närhet, som familj, vänner, lärare och religiösa ledare. Och att det ingår samspel mellan centrala myndigheter och det lokala samhället i svenska regeringens strategi mot terrorism som ska presenteras nästa månad, är något USA ser positivt på och hoppas kunna bidra till, säger Alejandro Mayorkas på USA:s inrikessäkerhetsdepartement, Department of Homeland Security.