Åklagaren ändrar begäran om häktning i Ikeamorden

Åklagaren som utreder Ikea-morden i Västerås har justerat häktningsframställan. Den yngre av de misstänkta männen begärs nu häktad som skäligen misstänkt för medhjälp till mord. Det innebär att rubriceringen ändrats och att misstankegraden mot 23-åringen är lägre.

Den äldre mannen är fortfarande begärd häktad på sannolika skäl misstänkt för mord.

Åklagaren har inte lämnat någon förklaring till varför hon ändrat sin häktningsframställan.

I morse var båda de misstänkta männen begärda häktade på sannolika skäl misstänkta för mord.

Häktningsförhandlingarna i Västerås inleds 15.30.