Tyskland och Sverige eniga om behov av förändrad politik i Europa

Tyskland och Sverige är eniga om att det behövs ett förändrad flyktingpolitik i Europa. Statsminister Stefan Löfven träffade i dag Tysklands förbundskansler Angela Merkel för att diskutera flyktingsituationen i Europa.

Dagens Dublinförordning behöver anpassas till de nya utamningarna, sa Merkel.

– Utmaningarna i dag är att dagens Dublinförordning inte stämmer överens med de utmaningarna man står inför i dag. Det gör att Grekland och Italien som är utsatta för ett stort flyktingmottagande inte ensamma kan ansvara för alla de flyktingar som ankommer till EU:s yttre gränser. Därför måste vi diskutera en förändrad asylpolitik. Det här är Sverige och Tyskland eniga om att det nu behövs tvingande kvoter eller ett bestämt antal som länderna ska ta emot, sa Merkel.

Dublinförordningen innebär att det första medlemsland som en asylansökande kommer till ska vara ansvarig för att utreda om personen har rätt till asylstatus.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel sa att det är inte rimligt att Grekland och Italien i den situation som råder ensamma ska vara ansvariga för att hantera alla asylansökande från bland annat Syrien.

Förbundskansler Angela Merkel sa också att hon var positiv till Sveriges 10-punktsprogram som Stefan Löfven i går presenterade på en presskonferens i Stockholm.

Då sa han bland annat att EU:s asyl- och gränsmyndigheter behöver förstärkas och att EU-kommissionens ska förslå fler lagliga vägar in i EU.

Tyskland har uppskattat att uppemot 800 000 asylsökande väntas till Tyskland i år. Samtidigt stretar andra EU-länder emot när det handlar om att ta emot enbart 10 000-tals personer.

Tysklands förbundskansler den senaste veckan träffat europeiska kollegor. Många av dem är fortsatt starkt kritiska till att öppna dörren till att ta emot fler flyktingar. 

Statsminister Stefan Löfven och Tysklands förbundskansler Angela Merkel är eniga om att EU:s flyktingpolitik måste förändras. De vill ha bindande kvoter för alla EU-länder.

Problemet är att de nu måste övertyga de EU-länder som fortsatt nekar till att ta emot flyktingar.

Efter en lunch på tyska regeringskansliet Bundeskanzleramt uttryckte Merkel och Löfven att man var eniga om hur EU:s flyktingpolitik måste förändras och att alla 28 EU-länderna måste ta sitt ansvar. Inte bara ett fåtal av länderna.

De talade om det moraliska ansvaret i att ta emot de människor som nu flyr från krig. De var också eniga om att de som inte har asylskäl, exempelvis personer från västra Balkan, måste lämna landet för att ge plats och kraft för att omhänderta dem som verkligen behöver hjälp. 

Det handlar om människor, säger statsministern när han efter överläggningarna med Tysklands förbundskansler Angela Merkel träffar den svenska pressen på den svenska ambassaden i Berlin.

Löfven poängterade också att roten till det onda måste stoppas, det vill säga kriget i Syrien. Och där ligger ansvaret på Ryssland och USA, sa han. 

– Jag är glad över att kunna säga att förbundskansler Merkel och jag har en samsyn om EU:s väg framåt för att hantera den här flyktingkrisen. Till att börja med behövs ett permanent och ett tvingande system som kan träda i kraft när flyktingar i ett land ökar kraftigt, sa statsminister Stefan Löfven.