Barnadödligheten fortsätter ned

2:08 min

Barnadödligheten i världen har mer än halverats sedan 1990 – det visar nya siffror. Trots det är det långt från de uppsatta milleniemålen.

Varje timme, dör omkring 670 barn runtom i världen, året runt. Vanligast just av undernäring, men också till följd av dåligt vatten eller av malaria eller lunginflammation.

Nära hälften av de dödsfallen sker i Afrika söder om Sahara. I år beräknas nära sex miljoner barn under fem år dö.

Och ändå har situationen alltså förbättrats betydligt enligt siffror som bland andra FN:s barnfond Unicef och Världshälsoorganisationen WHO presenterar i dag.

Veronique Lönnerblad är generalsekreterare i Unicef Sverige.

– Det är ju otroligt positivt att vi har halverat barnadödligheten sedan 1990. Samtidigt kan jag inte låta bli att tycka det är ett jättesvek mot barnen, för det är ändå närmare sex miljoner barn som dör varje år av sjukdomar som lätt skulle kunna förhindras.

Trots omfattande vaccinationsprogram och insatser mot malaria och för rent vatten kommer inte milleniemålet att nås. Målet om två tredjedelar minskad barnadödlighet i världen jämfört med 1990.

Samtidigt blir nu insatserna framöver på ett sätt ännu svårare, rent geografiskt.

– Vi har inte lyckats nå de absolut svagaste. Vi har inte riktigt lyckats nå de allra fattigaste eller de som bor långt, långt bort någonstans i ett avlägset område, sägger Veronique Lönnerblad.