Tuffare tider i Finland

1:16 min

Regeringen i Finland presenterade i dag en rad försämringar i välfärden i ett försök att stärka landets ekonomi. Något som väntas väcka ramaskrin på arbetsmarknaden:

Bland de åtgärder finländare i gemen kommer märka är kortare semester, skärpt karenstid vid sjukdom och halverad övertidsersättning.

Vad gäller semestern vill regeringen korta den inom den offentliga sektorn från dagens 38 till 30 dagar om året. Dessutom ska två helgdagar tas bort. 

Syftet är alltså att stärka landets konkurrenskraft och öka sysselsättningen, särskilt då genom riktade insatser för unga kvinnor på arbetsmarknaden.

Åtgärderna, som är tänkta att träda i kraft när nuvarande kollektivavtal löper ut, beskrivs enligt finska YLE av statsminister Juha Sipilä som smärtsamma och som här av finansminister Alexander Stubb som hårda och exceptionella, men nödvändiga:

– Vi har en sysselsättningsnivå som är för låg och en arbetslöshet som är för hög. Vi gör det för att vi vill förbättra situationen för våra exporter. Vi gör det för att vi vill förbättra sysselsättningssättningssituationen, få till stånd tillväxt och därmed försäkra välfärdssamhällets framtid, säger han.

– Jag tror största delen av finländarna förstår varför vi gör det här paketet.