Tjänstesektorn får det tuffare

1:50 min

Den stora privata tjänstesektorn i Sverige tros kunna växa med drygt två procent under det tredje kvartalet, enligt en ny prognos från branschorganisationen Almega. Det betyder i så fall att tillväxten tydligt saktar in jämfört med i början på året.

I det första kvartalet i år växte den privata tjänstesektorn med 3,4 procent i årstakt men tillväxten har sedan dess saktat in och tros bli omkring två procent i det tredje kvartalet. Almegas prognos bygger bland annat på tjänsteföretagens egna förväntningar.

Den privata tjänstesektorn som svarar för nästan hälften av landets sysselsatta har varit ett draglok för svensk ekonomi när det gått trögare för den svenska industrin, men nu finns det tecken på att tjänsteföretagen kommer få det jobbigare framöver, tror Linnea Kvist som är ekonomisk analytiker på Almega.

– Mycket talar för att tillväxten slagit i taket, den hålls tillbaka mycket på grund av brist på personal med rätt kompetens, säger Kvist.

Ekot har tidigare berättat om problemen med att hitta personal med rätt utbildning när tjänsteföretagen vill växa. I Almegas rapport tydliggörs det problemet. När efterfrågan på tjänster ökar har företagen svårt att hänga med, säger Linnea Kvist.

– Över hälften av företagen inom branscherna tekniska konsulter och arkitekter uppger att brist på personal är det främsta hindret för företagens verksamhet. För datakonsulter rör det sig om en tredjedel, säger Linnea Kvist.

Ett problem för tjänsteföretagen är att många anställda går i pension och behöver ersättas. Där kommer det finnas möjligheter att få jobb för utrikes födda som kommer till Sverige med rätt kompetens, säger Linnea Kvist på Almega.

– Jag tror att det finns vissa branscher som kan hitta en viss typ av kompetens de behöver i den här gruppen, men många i den här gruppen saknar gymnasial utbildning och kommer få svårt att hitta jobb, säger hon.