Juncker: Det är dags att agera

1:50 min

160 000 flyktingar ska tas om hand bland EU:s medlemsländer, föreslår EU-kommissionens ordförande. Juncker vill även att det ska upprättas en lista över ”säkra länder” för att snabba på asylprocessen.

Ekot direktrapporterade från talet

– Det är en fråga om humanism, värdighet och historisk rättvisa, sa EU-kommissionens ordförande Jean Claude Juncker när han talade i Strasbourg.

Flyktingfrågan gavs som väntat stort fokus i Jean Claude Junckers första ”State of the Union”-tal, ett årligt tal till Europeiska unionen.

Juncker var kritisk mot de länder som inte velat ta ansvar för människorna som flyr från bland annat Syrien. Han sa med emfas att samtliga länder nu måste hjälpas åt, och drog historiska paralleller till när européer varit på flykt.

– Vi talar om människor, inte om siffror. Vintern kommer, vill vi verkligen se folk sova på järnvägsstationer och i kalla tält? säger Juncker.

EU-kommissionen föreslår att 160 000 flyktingar ska fördelas över EU:s medlemsländer. För att underlätta asylprocessen i länderna vill Juncker att det införs en lista över "säkra länder", alltså ursprungsländer som inte ger rätt till asyl. Som potentiella säkra länder nämndes bland annat Serbien och Turkiet.

De närliggande länder som tagit emot många fler syriska flyktingar än de som tagit sig till Europa fick beröm.

– Jag vill applådera Jordanien, Turkiet och Libanons insatser, säger Jean Claude Juncker.

Mer formella förslag väntas presenteras på en presskonferens klockan 14.