Därför söker sig fler flyktingar till Europa

1:57 min

Antalet flyktingar som söker sig till Europa har inte varit större sedan krigen på Balkan på 90-talet. Kriget i Syrien och svåra förhållanden i Syriens grannländer är några av de faktorer som påverkar den nuvarande situationen. 

I år väntas omkring en miljon människor söka asyl i ett EU-land, enligt siffror som SVT har tagit del av. Förra året var motsvarande siffra färre än 300 000. 

– Det finns en rad faktorer som inverkar på den nuvarande situationen. En av dem är situationen inne i Syrien, med hårdare strider, särskilt i de norra delarna av landet, säger William Spindler, talesperson för FN:s flyktingorgan UNHCR.

I de omkringliggande länderna har livet för flyktingarna samtidigt blivit allt svårare, med få möjligheter till arbete och skolgång. Nyligen meddelade FN att man tvingas dra ned ytterligare på matbiståndet till flyktinglägren, eftersom det saknas pengar. 

Syrienkonflikten, kriget i Sydsudan och flera andra svåra konflikter i världen har dessutom pågått länge. Allt fler människor har börjat inse att de inte kommer att kunna återvända hem de närmaste åren. Det spelar antagligen också in, tror Fanny Dufvenmark, expert på internationell migrationsrätt på organisationen IOM.

– Människor börjar såklart bli väldigt trötta, de väljer att flytta vidare i hopp om att komma i säkerhet och få ett bättre liv. I många av de här konflikterna har man ju inte sett att det finns någon som helst diskussion om fred eller en lösning, säger hon.

Att många har kommit just de senaste månaderna, beror naturligtvis på att det är sommar, med lugna, varma vatten och skonsamma nätter för den som måste sova ute. Sociala medier och smarta telefoner underlättar informationen om vilka vägar och transportmedel som finns.

William Spindler på UNHCR tycker sig också se att det stängsel som Ungern håller på att bygga mot Serbien för att hålla människor ute, har haft en effekt. 

– Det kan ha eldat på människor att försöka ta sig in i EU innan muren byggs och den rutten stängs av, säger han.