Staten bör styra mer över ämnen för nya lärare

1:51 min

Universitetskanslerämbetet, UKÄ, föreslår i dag att staten ska styra mer vilka ämnen lärarstudenter ska läsa när de söker till universitet och högskolor.

Harriet Wallberg är universitetskansler.

– Vi pekar på ett allvarligt problem inom lärarutbildningen och det är att vi inte har kontroll på inom vilka ämnen som lärarna utbildas, så att vi inte får ett överflöd av samhällsvetenskaps- och historialärare när vi kanske behöver språklärare och slöjdlärare till exempel, säger hon.

I dag finns gott om utbildade lärare i historia och religionskunskap. Men det är brist på lärare i svenska som andraspråk, teknik, moderna språk, slöjd och musik, till exempel. Det visar Skolverkets senaste siffror.

Universitetskanslerämbetet har i dag också avlivat en myt kring lärarbristen. Myndigheten konstaterar att det ibland rapporteras om att bara ett fåtal personer vill bli lärare inom naturorienterande ämnen och att bara enstaka personer söker sig till utbildningen som kemilärare till exempel.

Men UKÄ visar att det utexaminerats i genomsnitt 73 kemilärare varje år, de senaste tio åren.

Den nuvarande modellen som styr lärarutbildningarnas kursutbud grundas i arbetsmarknadens behov tillsammans med studenternas önskemål.

Men det räcker inte, har Riksrevisionen sagt i en kritisk rapport, och UKÄ föreslår i dag att timplanerna, där det står hur många timmars undervisning i varje ämne eleverna ska få, bör användas av lärosäterna för att ligga till grund för dimensioneringen av lärarutbildningarna.

– Ja, dels kommer vi på UKÄ att fortsätta att förfina den här modellen som vi har tagit fram. Men jag skulle vilja föreslå att regeringen överväger att tillsätta en snabbutredning för att titta på hur vi aktivt ska kunna dimensionera på bästa sätt, säger Harriet Wallberg.