Klyftorna ökar på arbetsmarknaden

2:07 min

Den totala arbetslösheten i augusti var något lägre än samma månad förra året, visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. Men samtidigt blir skillnaden på arbetsmarknaden större mellan inrikes födda  där arbetslösheten minskar  och utrikes födda, där andelen arbetslösa växer.

– Det stora problemet är ökningen bland utrikes födda, framför allt utomeuropeiskt födda. Det innebär att gapet vidgas hela tiden, säger Mats Wadman.

Sammanlagt sjönk arbetslösheten i Sverige med 0,1 procentenhet i augusti, jämfört med samma månad förra året: från 7,8 till 7,7 procent. Arbetslösheten sjunker snabbare bland kvinnor än bland män.

Men samtidigt som totalsiffran minskar blev antalet utrikes födda som var inskrivna på arbetsförmedlingen 16 000 fler i augusti.

Inom gruppen utrikes födda var 21,4 procent arbetslösa i augusti, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med ett år tidigare. 

En stor anledning till ökningen är invandring. Men chanserna till jobb för utrikes födda kan ändå vara hyfsat goda, säger Mats Wadman på Arbetsförmedlingen.

– En stor del kommer naturligtvis att komma ut i arbete. Framför allt gäller det dem som har en utbildning i bagaget. De som däremot inte har så hög kompetens måste få stöd för att kunna konkurrera om de jobb som finns.

Vid sidan om utrikes födda så växer också gruppen långtidsarbetslösa något. De som varit arbetslösa i sex månader eller mer var 4 000 fler nu i augusti jämfört med samma månad förra året.

Den ökningen kan till stor del förklaras av en minskad arbetslöshet bland unga. Bland 18-24-åringar sjönk arbetslösheten i augusti från 15 procent förra året till 13,4 procent i år. Förklaringen till det är den stigande konjunkturen.

– I det konjunkturläget som vi befinner oss nu väljer arbetsgivare i första hand att anställa ungdomar. Därför ser vi att arbetslösheten minskar snabbast bland ungdomar. Det är en positiv utveckling, säger Mats Wadman på Arbetsförmedlingen.