FP vill tvinga kommuner ta emot flyktingar

2:17 min

Folkpartiet ändrar sig - och säger nu ja till att kommuner ska kunna tvingas att ta emot ett visst antal nyanlända flyktingar. Det betyder att regeringens omdebatterade lagförslag har stöd i riksdagen.

- Jag tycker att det är rimligt att alla svenska kommuner delar detta ansvar, på samma sätt som vi nu kräver att alla länder i Europa ska dela det europeiska ansvaret. Det är inte rimligt att några kommuner ställer sig helt utanför, säger folkpartiledaren Jan Björklund.

Folkpartiet har ju tidigare varit väldigt tveksamma till detta och sagt nej. Varför har ni ändrat er?

- Under alliansregeringen så har ju fler och fler kommuner öppnat upp för att ta emot. Det var efter mycket lock och pock, en process som vi satte i gång. Men det är fortfarande så, ser vi nu, att det är ett antal som inte tar emot några flyktingar eller tar emot väldigt mycket mindre än vad man rimligen skulle kunna göra. Då är det rimligt att nu ta nästa steg och då är det ju lagstiftning.

Det var i juni som regeringen föreslog att alla kommuner - från och med den första juli nästa år - ska bli skyldiga att ta emot ett visst antal nyanlända med uppehållstillstånd.

Kommunens storlek, arbetsmarknadsläget - och hur många nyanlända som redan har bosatt sig i kommunen - ska vägas in när fördelningen av platser bestäms, sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på en presskonferens.

Förslaget om en tvingande lagstiftning har dock hittills inte haft stöd i riksdagen. Visserligen säger Vänsterpartiet ja - men de fyra allianspartierna och Sverigedemokraterna har samstämmigt gjort tummen ned.

Nu ger alltså folkpartiledaren Jan Björklund ett nytt besked - vilket betyder att det i dagsläget finns en majoritet för regeringens linje att kommuner ska kunna beordras att ta emot nyanlända flyktingar.

- För vår del kommer vi att stödja ett förslag som läggs fram om det stämmer överens med den utredning som har gjorts och som har presenterats. Det betyder att i ett visst läge kan staten, genom Migrationsverket, tvinga en kommuner att ta emot flyktingar, säger han.

Vad tror du att kommunerna tycker om en tvingande lagstiftning?

- Det är nog väldigt olika. Jag tror att de kommuner som tar sitt ansvar och tar emot stör sig rätt så ordentligt på dem som vägrar. Men det är klart att de som vägrar, de kommer inte gilla en ny lagstiftning. Men det är ett ansvar som vi måste bära gemensamt i Sverige, att ta ansvar för de flyktingar som vi släpper in, säger Jan Björklund.