Hot och våld vanligare på Migrationsverket

2:06 min

Migrationsverket ser över sina säkerhetsrutiner. Orsaken är att det under det senaste året inträffat fler och fler våldsamma händelser, som bland annat självmordsförsök, självskadebeteende, psykiska sammanbrott, hot och våld.

– Det är folk som är desperata som kanske hotar att ta sitt liv och den typen av incidenter som har ökat, säger Fernando Alvarez chef för arbetsgivarenheten på Migrationsverket.

Hittills i år har cirka 1 000 händelser anmälts till Migrationsverkets så kallade incidentrapport, det är en fördubbling jämfört med förra året då antalet var cirka 500 under samma period, enligt Fernando Alvarez.

Under samma period har antalet inskrivna på Migrationsverket ökat från drygt 50 000 personer i januari 2014 till dagens nästan 90 000 personer vilket kan vara en del av förklaringen, men Migrationsverket tror också att det kan handla om att man i dag får vänta länge på att få sitt ärende prövat och trångboddhet.

I incidentrapporten från i år rapporteras om allt från skadegörelse till våldsamma situationer, självmordsförsök och ett fullbordat självmord.

På förvaret i Märsta är människor inlåsta i väntan på utvisning. Här arbetar Anette (som av säkerhetsskäl inte vill säga sitt namn) och hon är van vid att möta människor som mår dåligt.

– Jag tackar min gud för att jag aldrig varit med om att någon har försökt hänga sig eller så utan det jag har sett är hur de går in i en psykos kanske. Känner sig jagade som är klassiskt för en psykos. Får utbrott. Lägger sig på golvet och skriker och är helt väck liksom för att de är så stressade så att det blir så.

Och även om det oftast är lugnt och det händer relativt sällan är man alltid medveten om risken, säger Anette.

- Man får ju alltid ha det med i beräkningen att saker kan ske för människor är pressade och stressade, det har man liksom med sig alltid.

Migrationsverket har nu tillsatt en grupp som ska analysera vad ökningen beror på och se över myndighetens säkerhetsarbete, säger Fernando Alvarez.

– Öka möjligheterna till utbildning kan vara en fråga, vi tittar på om vi behöver fler väktare i vår verksamhet, det är den typen av frågor vi tittar på.