Tyskland hoppets land för flyktingar

2:02 min

Målet för de flesta flyktingar som söker sig till Europa är Tyskland. Vid landets alla mottagningsenheter råder nu full aktivitet, dygnet runt. Sveriges Radios korrespondent besökte en av dessa anläggningar i Halberstadt, i östra Tyskland.

Grävskopor och bilningshammare röjer marken för nya tillfälliga bostäder. Till Halberstadts mottagningsenhet för nyanlända flyktingar kommer dagligen några hundra människor, dag som natt. Här fanns ursprungligen plats för 500 personer. Nu är de över 2 000.

De fem våningar höga huslängorna är sedan länge fulla och de som nu kommer måste bo i tält. I ett av tälten sitter en grupp unga män och väntar på att dagens tyska-lektion ska börja.

Ahmad Altameme tränar på den tyska han lärt sig sedan han kom hit för två veckor sedan. Nu hoppas han snart kunna återförenas med sin fru som är kvar i deras hemstad Homs i Syrien, som är till stora delar sönderbombad.

Drygt två månader har gått sedan Ahmad lämnade Syrien via Turkiet. Det var hopplöst att få jobb i Turkiet. Därför fortsatte jag hit, förklarar Ahmad.

Som syrier har han också goda utsikter att få stanna. I år räknar myndigheterna med att 800 000 människor kommer att söka sin tillflykt till Tyskland. Det är en fyrdubbling jämfört med förra året. Under de kommande åren talar man om ytterligare 500 000 varje år.

I östra Tyskland har man länge brottats med utflyttning och en minskande befolkningsmängd men tillströmningen av flyktingar som har ökat markant under det gångna året var man inte beredd på. Kommuntjänstemän dammsuger sina områden på möjliga bostäder. Trots nya löften om statliga miljardbidrag är oron stor på lokal nivå över för hur man ska ordna tyskaundervisning, skolgång och bostäder tillräckligt snabbt.

Men arkitekten Ahmad är hoppfull om sin nya framtid här. Nu ska han lära sig språket och sedan sätta igång och arbeta, säger han.