Fredrik Furtenbach kommenterar budgetsatsningen

3:41 min

Regeringen presenterade i dag en satsning på nyanlända som syftar till att de snabbare ska komma in i samhället. Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach om satsningen.

Så här sade statsminister Stefan Löfven under presskonferensen i Rosenbad i dag.

- I dag går vi vidare och kompletterar ytterligare investeringar som syftar till snabbare etablering i vår samhällsgemenskap.

Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach var på plats vid presskonferensen.

Vad har kommit fram hittills?

- Den viktigaste nyheten är att kommunerna kommer att få mer pengar till sin flyktingmottagning. De får i dag 83 100 per nyanländ, det här ska höjas till 125 000. Regeringen vill ju kunna tvinga kommunerna att ta emot flyktingar, så extrapengarna ska väl göra det lite mer lättsmält. Samtidigt tar regeringen bort den särskilda ersättning som finns i dag, som är prestationsbaserad och som gynnar de kommuner som tar emot många flyktingar.

- Förutom detta finns en lång rad punkter i paketet, men mycket är känt sedan tidigare. Regeringen satsar på snabbspår för nyanlända. Det handlar om att man inom bristyrken pratar med fack och arbetsgivare om vad som krävs för att få asylsökande som har de här kompetenserna ut i jobb snabbt. Förhandlingarna har enligt regeringen kommit ganska långt när det handlar om till exempel läkare, elektriker och kockar.

- Regeringen upprepar också att den tänker satsa det som brukar kallas för validering, det vill säga att man går igenom utbildningen hos de som kommer hit, värderar hur den står sig i Sverige och ser hur utbildningen eventuellt behöver kompletteras. Bland andra Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen får extra pengar för det. Det blir också särskild valideringsdelegation som ska jobba med hur systemet kan förbättras.

- Hela paketet summerar till en miljard för nästa år i höstbudgeten, men ungefär hälften är redan presenterat tidigare, så i realiteten handlar det om en nysatsning på några hundra miljoner nästa år.

I kväll överlägger Stefan Löfven med alla riksdagens partiledare utom Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson. Vad kommer att avhandlas då?

- Det beskrivs som ett informationsmöte av regeringen och förväntningarna från både regeringssidan och oppositionen verkar inte vara särskilt stora. Jag tror att det huvudsakligen blir ett samtal om EU-politik, vad som är på gång på den nivån och vilka förslag Sverige stödjer. Stefan Löfven kommer bland annat att berätta om de möten han har haft med Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Österrikes förbundskansler Werner Faymann. Sedan är det möjligt att det kommer upp frågor om flyktingmottagandet här hemma också, men där verkar det mera osannolikt med uppgörelser. Avståndet har ökat och oppositionen har hittills inte varit särskilt angelägen om att komma överens med regeringen, så jag tror att förväntningarna är ännu lägre när det kommer till nyheter om flyktingmottagningen här hemma.

Varför är inte Jimmie Åkesson med?

- Sverigedemokraterna anses stå alltför långt ifrån de andra partierna i flyktingpolitiken, både här hemma och i EU. Partierna vill inte heller ha med Sverigedemokraterna i någon uppgörelse eftersom det bara uppfattas som en belastning.