Regeringens flyktinginsatser ställer Migrationsverket inför stora utmaningar

1:51 min

Migrationsverkets handläggningstider kommer att förlängas kraftigt. Då står man inför utmaningen att kvalitén på besluten inte påverkas negativt, säger Christer Zettergren, rådgivare till Migrationsverkets generaldirektör

– För oss är den största utmaningen att vi kan organisera oss så att vi kan fatta beslut som är rättssäkra beslut inom en rimlig tid. En annan är att vi kan tillhandahålla boende, säger Christer Zettergren, rådgivare till Migrationsverkets generaldirektör.

Migrationsverkets prognos är att uppemot 70 procent av flyktingarna som nu kommer också kommer att få stanna i Sverige. Men ett beslut de få vänta på upp till åtta månader.

Verket kommer också att behöva vara kreativt för att kunna tillgodose regeringens krav på att alla flyktingar tidigt ska få svenskundervisning. Christer Zettergren säger att Migrationsverket nu tar fram en undervisningsplan som innebär att man sänker ambitionsnivåen på den inledande undervisningen. Man kommer exempelvis vid sidan om att studieförbunden kommer att tillfrågas också ta tillvara på resurser bland de asylsökande som varit länge i Sverige och som redan lärt sig svenska. De kan också komma att få bidra med sina kunskaper.

– Även bland de sökande finns det människor som mycket väl också skulle kunna ställa upp. Så där har vi förhoppningsvis goda möjligheter att få till stånd en svenskundervisning.

Verket ska nu också bli bättre på att släppa in exempelvis organisationer i sin verksamhet, samtidigt som asylsökande oftare och tidigt slussas ut i svenska miljöer.

– Som myndighet är vi ju ibland kända för att kanske inte öppna dörren för civilsamhällets insatser. Så nu har vi sagt att vi verkligen ska göra det. Det ska vi försöka formulera plattformar för så att civilsamhället kan komma in på våra boenden och hjälpa till. De asylsökande ska också kunna få komma ut i samhället och träffa svenskar.

Insatserna ska vara i drift inom några månader lovar Christer Zettergren, vid Migrationsverket.

– Vi använder året 2015 till att vara en utvecklingsperiod för att vara i drift nästa år 2016.