Sydafrikanskt fynd kan vara avlägsen släkting till människan

1:32 min

Ett ovanligt stort fynd av gamla skelettdelar som kan komma från en okänd art av urmänniska, har hittats i en grotta nära Johannesburg i Sydafrika

Arten har döpts till Homo naledi och var småväxt med liten hjärna. Men fynden väcker fler frågor än de besvarar, menar Lars Werdelin som är paleontolog vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.

– Vad vi vet är att det består av väldigt mycket material, ovanligt mycket för att vara från en art av tidig människa. Det består av ett antal skelett av upp till 15 individer som är hittade in en grotta i Sydafrika. Den har beskrivits som en art av Homo naledi, och där börjar problemen.

Enligt Lars Werdelin är det svårt att jämföra de nya fynden med de arter man redan känner till, och avgöra om skillnaderna är tillräckligt stora för att det ska kunna kallas en ny människoart. Men vid en presskonferens i Sydafrika presenterades fyndet ändå som den nya arten Homo Naledi som var kortväxt, ca 1,5 meter och med en vikt på runt 45 kg. Hjärnan ska ha varit något större än hos en chimpans. Forskarna framhöll att Homo naledis händer och fötter påminner mycket om våra.

Nu återstår mycket arbete för forskarna, för att enbart genom skelettanatomin avgöra vilken art det kan handla om.

– Det som är spännande är att det är så mycket material. Det här är unikt på det viset att det är så väldigt mycket material av vad som av allt att döma är från samma art, eller till och med samma population. Men det stora problemet här är att man ju inte har någon datering. Vi vet inte hur gammalt det är helt enkelt. Och utan det så står vi handfallna inför vad det här egentligen betyder, säger Lars Werdelin.