Oppositionen i Singapore vill ta mer plats

2:37 min

I dag är det parlamentsval i Singapore. Valet ses som en början på en era av stor politisk förändring där oppositionen kommer spela en större roll.

Singapore har styrts av ett parti och i princip en man sedan självständigheten 1965. Folkets aktionsparti, PAP, kommer att vinna även denna gång.

Men förändring är på gång. Sociala medier har förändrat det politiska landskapet och gör att oppositionen kommer spela en allt större roll, menar professor Eugen Tan på Singapores Management Universitet.

– Ja, de sociala medierna har betytt mycket för oppositionens möjlighet att komma ut med sitt budskap, säger Eugene Tan.

Singapore är på pappret en parlamentarisk demokrati men i praktiken har PAP ett stort inflytande över hela det politiska systemet och media.

I våras dog landets förste premiärminister Lee Kuan Yew. Under hans tid fanns det inte inte en enda representant för oppositionen i parlamentet.

Regeringen utnyttjade landets juridiska system för att tysta all opposition genom att stämma och lagföra den som opponerade sig mot de styrande.

Nu leds landet av Lee Kuan Yews son Lee Hsien Loong sedan 2004. Det har blivit ett öppnare politiskt klimat i landet och enligt Eugen Tan måste regeringspartiet bli än mer öppet framöver.

– Enpartisystemet har fungerat mycket bra för Singapore men nu känner allt fler att de vore bra för landets utveckling med en aktiv opposition, säger Eugen Tan.

Parlamentet har 87 ledamöter och inför dagens val hade PAP 80 av dessa platser och Arbetarpartiet har 7. Men många tror att oppositionen kommer vinna fler stolar i detta val och kanske att Singapore i nästkommande val tar ytterligare ett steg mot ett tvåpartisystem.

Men själva valssystemet i sig missgynnar oppositionen. Det är med majoritetsvalsystem där vinnaren tar alla platserna i valkretsen. Det här är också något som regeringen förmodligen kommer tvingas se över, enligt Eugene Tan.

– Allt fler välutbildade medborgare kommer att se att systemet inte är rättvist, då kanske de röstar på oppositionen i ren protest. Så PAP får nog se upp, säger han. Det här valet är viktigt för Singapores framtid, fortsätter han.

– Vi är inne på en mer demokratisk väg men vi kan kanske inte införa den skandinaviska modellen då vi har så många olika etniska och religiösa grupper i landet som vi måste ta hänsyn till, säger Eugene Tan.