Valet av ÖB får tummen upp

1:11 min

Valet av flygvapenchefen Micael Bydén som Sveriges nye ÖB välkomnas på regementen runt om i landet.

På luftvärnsregementet LV 6 i Halmstad ger regementschefen Stefan Jönsson beskedet tummen upp.

– Det var skönt att vi fick ett besked. Och att det blev Bydén blev väl ingen jätteöverraskning för det namnet har ju funnits med i spekulationerna innan,så det känns bra, säger han.

Men det är ingen enkel uppgift som den nye ÖB:n står inför, säger Stefan Jönsson.

– Han kommer att få ta tag i den stora omstrukturening som försvarsmakten nu står inför och dessutom att han ska infria det som står i det nya inriktningsbeslutet, alltså att leverera mer operativ effekt.

Även Jan Olsson som kontingenschef för svenska trupperna i Afghanistan tycker att flygvapenchefen är rätt person att efterträda nuvarande ÖB Sverker Göransson.

– Jag ska i fortsättningen vara på högkvarteret och det känns bra att ha en flygvapenofficer som chef, säger han.

Micael Bydén startade sin militära bana som officer på Härnösands kustartilleriregemente KA5. Jens Persson som är major i Västernorrlandsgruppen säger så här om att hans gamla lumparkamrat utsetts till överbefälhavare.

– Micael Bydén är mycket lugn, trygg och noggrann i det han gör.

Har du några roliga lumparminnen du kommer ihåg?

– Ja, det har jag förstås roliga minnen, men kanske inte det som lämpar sig i radio.