Analytiker: Tuff framtid för telekombranschen

2:17 min

Beskedet i morse om att Telia Sonera avbryter sammanslagningen i Danmark med norska Telenor är negativt för hela telekombranschen i Europa, menar analytiker. EU-kommissionen, som bedömer sammanslagningar ur konkurrenshänseende, har krävt för för mycket av parterna, säger Thomas Heath, telekomanalytiker på Handelsbanken.

– I det här fallet har man krävt mer eftergifter av bolagen än vad de var villiga att göra. Då blir det helt enkelt ingen konsolidering i Danmark. Det är en hårdare inställning mot näringslivet än vad vi har sett tidigare. Man skärper synen på hur mycket konkurrens det ska vara på telekommarknaderna.

Om Telia Sonera och Telenor hade gått samman hade det nya bolaget blivit den största mobiloperatören i Danmark. För att skydda konkurrensen har EU-kommissionen bland annat krävt att parterna skulle skapa en ny operatör, att de skulle ge bort en del av sina kunder och sälja av en del av näten. 

Företagen har i förhandlingarna gått en del av kraven till mötes, men idag kom alltså beskedet att sammanslagningen avbryts. EU-kommissionen skriver i ett pressmeddelande att det som företagen erbjöd inte var tillräckligt för att undvika skada på den danska mobilmarknaden.

Det här nya och hårdare konkurrenstrycket, riskerar att göra det svårare för telekomföretag framöver att slå sig samman, säger Thomas Heath, telekomanalytiker på Handelsbanken.

– Det är fortfarande så att varje tilltänkt affär prövas individuellt. Men det pekar i riktningen att det kommer vara svårare att slå ihop verksamheter i framtiden.

Hur allvarligt är det för telekombranschen?

– Det är ett avbräck för bolagen och deras möjligheter att driva en livskraftig verksamhet.

Som en följd påverkas också aktiesparare av den avbrutna sammanslagningen, menar Thomas Heath på Handelsbanken. Danmark är en liten marknad, men beskedet idag får konsekvenser för hela branschen, säger han.

– Danmark kanske inte är den största avgörande faktorn för, säg, Telia. Men den allmäna diskussionen om vilket konkurrenstryck politikerna kräver för bolagen som verkar inom telekom, det har påverkan.

Vilken påverkan då?

– Om det blir svårare att driva en lönsam verksamhet är det negativt.