Vänsterpartiet kritiserar regeringens klimatpolitik

2:06 min

EU håller på att formulera sin position inför FN:s klimatmöte i Paris i december. Vänsterpartiet anser att Sverige bör driva på för att EU skärper sin hållning i klimatfrågan.

Vänsterns Jens Holm i EU-nämnden är kritisk.

– Det gör faktiskt inte Sverige. Nu lutar sig Sverige mot EU. Vår klimatpolitik blir densamma som EU:s och det är tråkigt att svensk klimatpolitik bara ska vara ett eko från Bryssel. Vi borde vilja mer, säger Jens Holm.

Vänsterpartiet vill bland annat att Sverige ska kräva högre ambition av EU, 60 procents utsläppsminskning till år 2030 jämfört med det EU har på minst 40 procent.

I mars lämnade EU gemensamt in sitt INDC, en förkortning för det åtagande varje part gör till klimatmötet om utsläppsminskningar och andra förslag. I FN:s klimatförhandlingar uppträder EU gemensamt.

Därför är det enligt klimatminister Åsa Romson inte möjligt för Sverige att nu komma med ett eget förslag.

– Det är formellt sett omöjligt för Sverige eftersom vi precis som alla EU-länder förhandlar tillsammans, både som EU-länder och som union, säger Åsa Romson.

Men Jens Holm håller inte med om att regeringen måste ansluta sig till det INDC som lämnats in till klimatmötet via EU.

– Nej, så skulle jag inte säga att det är. Däremot vore det konstigt om Sverige presenterade en INDC, alltså klimatförslag, som gick helt tvärtemot EU:s . Men det är inte det som vi i Vänsterpartiet föreslår utan vi vill ju helt enkelt att Sverige ska presentera något som kompletterar och går utöver EU:s position.

– För det kan inte vara så att svensk klimatpolitik i internationella sammanhang bara får vara exakt det som Bryssel dikterar, anser Jens Holm.

När Åsa Romson i nästa vecka möter alla EU:s ministrar med ansvar för klimat ska hon föreslå ett starkare EU-stöd till fattiga länders klimatåtgärder. Frågan kom också upp idag vid EU:s finansministermöte i Luxemburg, där Magdalena Andersson deltog.

– Här kommer vi från svensk sida att stryka under hur viktigt det är att man dels lever upp till de åtaganden man gjort, men också att det blir bra åtaganden framöver.

– Jag kommer naturligtvis att understryka att Sverige är störst bidragsgivare per capita till den internationella klimatfinansieringsfonden, sade Magdalena Andersson till Ekots korrespondent innan mötet inleddes.