Irakiska flyktingar vill till Finland

2:01 min

Många irakier som nu anländer till Sverige från södra Europa vill vidare till Finland. En orsak tros vara att Finland bedömer Irak som ett farligare land än vad Sverige gör.

– Jag vill till Finland. Min familj är redan där, säger Ahmed Hadi som i morse steg i land i Göteborg efter att ha tagit färjan från Kiel i Tyskland.

Dessförinnan hade han rest i tjugo dagar från Bagdad i Irak. Han hoppas att Finland är landet som ska ge honom uppehållstillstånd.

– Fred är allt jag önskar. Bara fred, säger Ahmed.

Att irakier i dag söker sig till Finland istället för Sverige är något man har känt till länge på det finska migrationsverket, berättar enhetschefen Juha Similä.

– Det här är välkänt för oss att just irakier tror sig få en säkrare bedömning här, säger Juha Similä.

Det stämmer att en större andel irakiska asylsökande bedöms som skyddsbehövande i Finland, hittills i år ungefär hälften av de sökande.

Finska myndigheter ser i dag ett större område i Irak som direkt farligt för alla människor oavsett individuell historia. Det är ett område i mellersta Irak där också Bagdad ingår, vilket betyder att alla som kommer från Bagdad anses berättigade till internationellt skydd.

På samma sätt bedöms till exempel alla som flyr från Syrien just nu. Det svenska migrationsverket har varit mer otydligt kring situationen i Bagdad och det har inte varit självklart att ge uppehållstillstånd till människor därifrån.

Många asylsökande oroas just nu av de motstridiga uppgifter som kommer från medier och myndigheter runtom i EU, om, hur och när den så kallade Dublinförordningen om första ankomstland egentligen träder i kraft.

Juha Similä på Finlands migrationsverk vill vara tydlig med vad som gäller. Den som kommit till Sverige och vill vidare till Finland kan ta färjan hit och söka asyl, säger han.

– Att bara ha vistats i till exempel Danmark eller Sverige på genomresa utgör ingen grund för ett svenskt myndighetsansvar för asylprocessen.